เพราะอะไร “การใช้กลยุทธ์ ทางธุรกิจ” มักจะล้มเหลว!?

เพราะอะไร “การใช้กลยุทธ์ ทางธุรกิจ” มักจะล้มเหลว!?

หมดยุคของการ “แยกส่วนการคิดและการบริหาร ระหว่างคนกับกลยุทธ์” ไปนานแล้ว… องค์กรที่เก่ง ๆ (ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย) ต่างก็พัฒนากลยุทธ์ควบคู่กับพัฒนาคน ต่างก็บริหารคนให้สอดคล้องกับทิศทางของกลยุทธ์…

Part.1.กำหนดกลยุทธ์ เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด! 

การคิดและกำหนดกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนองค์กร ไปจนถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรเดินหน้าหรือถอยหลัง…ทุกๆคนรู้เรื่องนี้ดี

และคนที่เคยคิดหรือกำหนดกลยุทธ์บ่อยๆ ก็จะรู้ดีอีกเช่นกันว่า การคิดกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องยากเลย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผสมกับประสบการณ์และข้อมูลที่มี ก็จะได้

กลยุทธ์ใหม่ๆได้บ่อยๆ เช่น เพิ่มในสิ่งที่ยังไม่เคยมีให้กับสินค้า/บริการ แล้วสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเดิม ด้วยกลยุทธ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ กับฐานลูกค้าเดิมที่ซื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องในเงื่อนไขที่กำหนด

หรือ สร้างสินค้า/บริการใหม่ โดยใช้ฐานจากแหล่งผลิตหรือแหล่งจัดซื้อเดิม โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนมากเกินไป เพื่อสร้างกระแสใหม่ และตลาดใหม่ เป็นต้น

Part.2.ปัญหาอยู่ตรงที่….

การบริหารและพัฒนาคน “ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้” แตกต่างกว่าการบริหารและการพัฒนาคนแบบทั่วๆไปที่ทำกันจนกลายเป็นงานประจำ….ไม่ใช่ทุกคนที่รู้และทำเรื่องนี้!

ทุกวันนี้ เราจึงเห็นแต่ละองค์กร กำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆไปในทิศทางใหม่ๆ แต่เรื่องของคน…ยังคงใช้ทักษะเก่าๆ ทัศนคติเดิมๆ ในการปฏิบัติ แล้วจะขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร?!

กลยุทธ์ จึงมักจะเริ่มต้นและจบลงในห้องประชุมของผู้บริหารระดับสูง..ส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับกลางในรูปแบบที่เข้าใจบ้าง งงๆบ้าง จนกลายเป็นสั่งให้ทีมงานนำไปปฏิบัติ….แต่ปราศจากการเตรียมความพร้อมให้กับทีมงาน บางครั้งทีมงานยังไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่า บริษัทกำลังทำอะไร และตัวเองต้องทำอะไร?!

Part.3.ทางแก้

คำแนะนำง่ายๆในเรื่องนี้ก็คือ……

ประเด็นแรก  ถ้าองค์กรของท่านยังใช้กลยุทธ์เดิม ซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะอาจยังได้ผลอยู่ ก็ควรใช้เพื่อความต่อเนื่อง

แต่ในส่วนของ คน จำเป็นต้องเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เทคนิคใหม่ๆในเรื่องอะไรบ้าง…นี่คือการบริหารคนเดิมกับการใช้กลยุทธ์เดิมควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่สอง ถ้าองค์กรของท่าน เริ่มคิด เริ่มใช้กลยุทธ์ใหม่ เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำไปพร้อมๆกับการเตรียมกลยุทธ์ใหม่ ก็คือ การเสริมสร้าง วิธีคิดใหม่ ทักษะใหม่ ให้กับทีมงานชุดเดิมของท่าน เพื่อให้เข้าใจ และนำกลยุทธ์ใหม่ไปใช้อย่างได้ผลมากยิ่งขึ้น…นี่คือการบริหารคนเดิมกับกลยุทธ์ใหม่

ประเด็นที่สาม  ถ้าองค์กรของท่าน เลือกใช้กลยุทธ์เดิม แต่เน้นใช้คนใหม่ หรือคนใหม่ในจำนวนที่มากกว่าคนเก่าที่เป็นทีมงานของท่าน…ยิ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องหล่อหลอมคนใหม่ ให้เข้าใจซึมซับ ดี เอ็น เอ ขององค์กรท่านควบคู่ไปกับเรียนรู้เทคนิค และวิธีการใช้กลยุทธ์ให้เป็น..นี่คือการใช้กลยุทธ์เดิมกับทีมงานใหม่

ประเด็นที่สี่  ถ้าองค์กรของท่าน ทำทั้งกลยุทธ์ใหม่ พร้อมกับการใช้ทีมงานหรือคนใหม่เป็นหลัก เป็นเรื่องที่มีทั้งความเสี่ยงควบคู่กับโอกาสเพราะเป็นความสดใหม่ทั้งกลยุทธ์และคน…ถ้าท่านทำให้ดีๆ พัฒนาคนใหม่ ที่แน่นอนว่าง่ายกว่าการพัฒนาคนเก่าในหลายๆเรื่อง ให้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต้องเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ ก็น่าจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าล้มเหลว…นี่คือการใช้กลยุทธ์ใหม่ควบคู่กับทีมงานใหม่

ทั้งสี่ประเด็น เป็นเรื่องสำคัญของการใช้กลยุทธ์ควบคู่กับการใช้หรือบริหารคน…..แต่ส่วนมากไม่ค่อยทำกันแบบนี้…ไม่รู้ว่าเพราะไม่รู้ หรือ ละเลย จนทำให้ล้มเหลวทั้งเรื่องคนและเรื่องกลยุทธ์!

ประเด็นที่ห้า…. เป็นประเด็นสุดท้าย และเป็นเรื่องที่ส่วนมากใช้กันอยู่ แต่ผมไม่แนะนำให้ใช้…..เพราะเป็นการใช้กลยุทธ์ใหม่กับคนเดิมทักษะเดิม หรือไม่ก็กลยุทธ์ใหม่กับคนใหม่ที่ไร้ทักษะ!

Part.4.บทสรุป

เพราะฉะนั้น หมดยุคของการ“แยกส่วนการคิดและการบริหาร ระหว่างคนกับกลยุทธ์”ไปนานแล้ว…

องค์กรที่เก่ง ๆ(ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย) ต่างก็พัฒนากลยุทธ์ควบคู่กับพัฒนาคน ต่างก็บริหารคนให้สอดคล้องกับทิศทางของกลยุทธ์…

จะห่วงก็แต่องค์กรที่ยังคง บริหารกลยุทธ์กับบริหารคน ไปคนละทิศละทาง….

เพราะนั่นคือหนทางที่นำไปสู่ความล้มเหลวของกลยุทธ์นั่นเองครับ!