หุ้น DITTO กำไรไตรมาส 2/65 อยู่ที่ 63 ล้านบาท โต 64%

หุ้น DITTO กำไรไตรมาส 2/65 อยู่ที่ 63 ล้านบาท โต 64%

“ดิทโต้” กำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 65 อยู่ที่ 63.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ด้าน 6 เดือนมีกำไรสุทธิ 121.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาส 2/2565 ของบริษัท DITTO และบริษัทย่อย ว่า มีกำไรสุทธิ 63.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 64% จากปีก่อน โดยมีรายได้จากการขาย และบริการ 339.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

หากรวมผลประกอบการในรอบ 6 เดือนมีกำไรสุทธิ 121.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

โดยปัจจัยที่ทำให้บริษัท และบริษัทย่อยยังสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้จากการขาย และบริการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการวางรากฐานในธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสาร (DMS) อีกทั้งในไตรมาส 2/2565 บริษัทเริ่มมีรายได้จากการพัฒนา และจำหน่ายระบบสำนักงานอัจฉริยะ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการเพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน และการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายงานไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นการป้องกันความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลขององค์กร โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์