บีโอไอ เตรียมจัดงาน SUBCON Thailand 2022 จุดนัดพบอุตสาหกรรมจัดซื้อชิ้นส่วน

บีโอไอ เตรียมจัดงาน SUBCON Thailand 2022 จุดนัดพบอุตสาหกรรมจัดซื้อชิ้นส่วน

บีโอไอ ร่วมกับ บริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดงาน SUBCON THAILAND ดันไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของอาเซียน

นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี โดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งการสร้างโอกาสทางการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

"โดย บีโอไอ ร่วมกับ บริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ในการจัดงาน SUBCON THAILAND 2022 เพื่อสร้างให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพของอาเซียน"

 

 

อีกทั้ง เป็นจุดนัดพบสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการจัดซื้อชิ้นส่วนจากทั่วโลก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

โดยในปีนี้ จะมีบริษัทผู้ซื้อชิ้นส่วนระดับโลก อาทิ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ดูคาติ และอีซูซุ มาร่วมนำเสนอชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อ รวมถึงข้อมูลและนโยบายการจัดซื้อของบริษัท ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “Buyer’s VILLAGE” คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจ ที่จะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนไทยกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนกว่า 130 ราย จากทั้งไทยและต่างประเทศ

นางสุกัญญา อมรนุรัตน์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า งาน SUBCON THAILAND 2022 จัดควบคู่ไปกับงาน อินเตอร์แมค 2022 (Intermarch 2022) สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักร ภายใต้ธีมงาน “สมาร์ทเทคโนโลยี ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม” (Smart Factory for Manufacturing) จะเป็นงานที่ช่วยเสริมแกร่งห่วงโซ่สายการผลิตของอุตสาหกรรมไทยอย่างครบวงจร เติมเต็มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมเครื่องจักรพร้อมทดสอบประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยตนเองภายในงาน

ด้าน นายชาญชัย ตั้งธรรมพูนผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี เมททัล พาร์ท จำกัด กล่าวว่า เวทีซับคอน ไทยแลนด์ เป็นโอกาสที่ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยแต่ละปีมีผู้ซื้อรายใหม่มาชมงานและสร้างต่อยอดโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย