พาณิชย์ ’คุมเข้ม’ ราคาสินค้าช่วงสงกรานต์

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 กำชับผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคา และจำหน่ายให้ตรงกับราคาที่ติดไว้ ย้ำประชาชนหากพบเห็น การจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569

อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2 ระบุว่า กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ เช่น ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควร

สำหรับในภาพรวมปีนี้ราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 ส่วนใหญ่มีราคาใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เช่น ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวกะเพรา หมู-ไก่ ไข่ดาว ราคา 35 บาท/จาน น้ำเปล่าขวดเพท ขนาด 600 มล. ราคา 7 บาท/ขวด ค่าบริการรับฝากสัมภาระเริ่มต้นที่ 20 บาท/ชิ้น

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ และจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้ตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 หากกระทำความผิดกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

 

พาณิชย์ยันตรึงราคาไข่ไก่

สำหรับสถานการณ์ราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน กรมฯ ได้หารือกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ สมาคมผู้ค้าต่างๆ ทุกรายเข้าใจสถานการณ์ และพยายามช่วยประคับประคองสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ ส่วนด้านผู้ประกอบการ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งไก่เนื้อ และหมูก็พยายามที่จะตรึงราคาให้ได้นานที่สุด และยืนยันว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีการปรับราคาสินค้า