ตลาดชายแดน ’คึกคัก’ รับสงกรานต์ระนอง!

บรรยากาศตลาดชายแดนระนอง-เมียนมาร์คึกคักรับเทศกาลวันสงกรานต์ ชาวเมียนมาร์ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าจำนวนมาก

บรรยากาศที่ตลาดล่าง อ.เมืองระนองซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ เชื่อมต่ออีกหลายตลาดในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งตลาดแห่งนี้เปรียบเสมือนตลาดไทย-เมียนมา เนื่องจากภายในตลาดมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาจำนวนมาก นำสินค้าที่เป็นสินค้าของประเทศไทยและสินค้าจากจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมามาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประชาชนชาวจังหวัดระนอง พี่น้องแรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในจังหวัดระนองได้จับจ่ายซื้อสินค้ากันได้อย่างครบถ้วน


นางสาวบี้ดะ วงศ์ทิตย์ หนึ่งในแม่ค้าซึ่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายในตลาดล่างบอก ว่าตลาดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางขนาดใหญ่ของจังหวัดระนองมีสินค้าหลากหลายประเภทจำนวนมาก ทั้งสินค้าจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสด สัตว์น้ำแห้ง(ปลาเค็ม) ผัก ผลไม้เสื้อผ้า ข้าวสารอาหารแห้งและอีกหลายสิ่งจำนวนมากมีครบทุกอย่าง

ทั้งในรูปแบบค้าปลีกหรือค้าส่งจำนวนมากทั้งค้าในจังหวัดระนองและส่งออกไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องสัตว์น้ำและผักราคาถูก นอกจากนี้ตลาดแห่งนี้ยังได้นำสินค้าจากจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนจำนวนมากเข้ามาจำหน่ายให้กับทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ รวมถึงพี่น้องแรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในจังหวัดระนองและอีกหลายจังหวัดของประเทสได้ใช้สินค้าที่คุ้นเคยจากประเทศตนเอง


ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้พี่น้องแรงงานชาวเมียนมาจะออกมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก เนื่องจากถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ ทั้งเรื่องการซื้อดอกไม้ของกราบไหว้เพื่อไหว้พระ ซื้ออหารหลากหลายชนิดเพื่อนำไปประกอบอาหารฉลองกับครอบครัวและเพื่อนบ้าน ส่วนคนไทยก็มีการซื้อสินค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะอาหารทะเลและผักสดต่างๆในราคาถูกซึ่งมีที่ตลาดแห่งนี้ที่เดียว สร้างความคึกคักตลอดทั้งวัน โดยบรรยากาศจะเป้นไปแบนี้จะกว่าจะหมดช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์สร้างรอยยิ้มให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นในช่วงสงกรานต์นี้