ทางรอด ’ร้านอาหาร’ ยุควัตถุดิบราคาพุ่ง

จับตาทางรอดร้านอาหารยุควัตถุดิบราคาพุ่ง​ สวนทางรายได้ยุคโควิด-19​ ฟังเสียงสะท้อน และแนวทางปรับตัวจากนายกสมาคมภัตตาคารไทย ฐนิวรรณ กุลมงคล

จับตา ทางรอดร้านอาหาร ยุควัตถุดิบราคาพุ่ง​ สวนทางรายได้ยุคโควิด-19​ ฟังเสียงสะท้อน และแนวทางปรับตัวจากนายกสมาคมภัตตาคารไทย ฐนิวรรณ กุลมงคล