ต่อลมหายใจแห่งความหวัง ปตท. ตรึงราคาพลังงาน ช่วยคนไทยสู้ค่าครองชีพ

ต่อลมหายใจแห่งความหวัง ปตท. ตรึงราคาพลังงาน ช่วยคนไทยสู้ค่าครองชีพ

"น้ำมันแพง ค่าครองชีพสูง" ปัญหาหนักใจที่คนไทยต้องเผชิญ ปตท. ช่วยต่อลมหายใจแห่งความหวัง ลดภาระประชาชน ตรึงราคาก๊าซ NGV และต่อเวลาส่วนลด LPG อีก 3 เดือน ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกผันผวน

ในยุคที่เงิน 30 บาทไม่สามารถทำให้อิ่มท้องอีกต่อไป หันไปทางไหนราคาข้าวของก็ขยับราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะผลพวงจากเสียงระเบิดที่รัสเซียบุกยูเครน ส่งผลให้ทั่วโลก รวมถึงคนไทยต่างต้องแบกรับกับสินค้าราคาแพงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จนหลายคนต้องเผชิญกับความเครียดในการดำรงชีวิต

ยิ่งพอมาเจอสถานการณ์ราคาพลังงานทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นทุกชนิด ดันราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลในประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ 14 ปี บวกกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ หลายคนจึงไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้อีกต่อไป

ต่อลมหายใจแห่งความหวัง ปตท. ตรึงราคาพลังงาน ช่วยคนไทยสู้ค่าครองชีพ

แม้ราคาพลังงานยังคงผันผวน และค่าครองชีพมีการปรับตัวสูงขึ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย มอบ "ความหวัง" เสมือนเป็นการต่อลมหายใจให้กับประชาชนในยุคที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ของแพง น้ำมันแพง สินค้าปรับราคาสูงขึ้น ด้วยการตรึงราคาด้านพลังงาน เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มแรงงาน และกลุ่มเกษตรกร

สอดรับกับภาครัฐที่ขอให้ช่วยสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพลังงาน ปตท. ยินดีเข้ามาช่วยลดภาระประชาชน ด้วยการดูแลราคา ก๊าซธรรมชาติ สำหรับยานยนต์ (NGV) โดยตรึงราคาขายปลีก NGV เท่ากับ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และราคาขายปลีก NGV ตามมาตรการ "เอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน" สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการ "ลมหายใจเดียวกัน" จำนวน 17,460 ราย สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม วงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน 2565 จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คิดเป็นมูลค่าที่สนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 3,322 ล้านบาท 

ต่อลมหายใจแห่งความหวัง ปตท. ตรึงราคาพลังงาน ช่วยคนไทยสู้ค่าครองชีพ

นอกจากนั้น หลังมีการปรับขึ้นราคาขายปลีก ก๊าซหุงต้ม หรือ LPG เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 รัฐบาลได้กำหนดมาตรการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไป จะได้รับส่วนลดสำหรับซื้อก๊าซ LPG เพิ่มเติมอีก 55 บาท รวมเป็น 100 บาท ต่อ 3 เดือน 

เช่นเดียวกับ ปตท. ที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล เข้ามาช่วยลดภาระให้กับประชาชนในยุคข้าวหมากแพง ด้วยการขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาทต่อคนต่อเดือน ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ ปตท. ได้สนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่กลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2562 เป็นงบประมาณรวมกว่า 15.6 ล้านบาท เช่นเดียวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านก๊าซ NGV ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพราะตระหนักดีว่า หากจะผ่านวิกฤติต่างๆ ไปได้ ย่อมต้องอาศัยแรงกายแรงใจร่วมกัน เปรียบเสมือนการคืนลมหายใจ และสร้างความหวังในการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้ง 

พร้อมกันนี้ ยังคงมุ่งมั่นเป็นกำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน