สปสช. ผนึก NT พัฒนาข้อมูลสุขภาพที่แม่นยำ

โครงการจัดทำระบบนำร่องเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบ Health Digital ID ที่แม่นยำเกิดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพประชาชน

เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี ระบุ ได้ร่วมกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT และบริษัท บิทคับ  เวิลด์เทค ในโครงการจัดทำระบบนำร่องเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบ Health Digital ID ที่แม่นยำ เกิดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพประชาชนและการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการวางโยบายด้านสุขภาพของประเทศ