ตลาดหุ้นจีนกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง หลังหลายปัจจัยกดดันตลาดเริ่มคลี่คลาย

ตลาดหุ้นจีนกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง หลังหลายปัจจัยกดดันตลาดเริ่มคลี่คลาย

หลังจากจีนได้รับแรงกดดันหลายปัจจัย ทั้งความเสี่ยงที่บริษัทจีนจะถูกถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ และมาตรการ Zero Covid ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทว่ากลางเดือนที่ผ่านมา ความกังวลเริ่มคลี่คลาย รัฐบาลจีนผ่อนคลายนโยบายหลายด้าน ทำตลาดหุ้นจีนกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง

ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีน ได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐบาลจีนมีการออกกฎระเบียบควบคุมการดำเนินธุรกิจบริษัทในจีน, ความเสี่ยงที่บริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ จะถูกถอดถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ และมาตรการ Zero Covid ของจีนที่ทำให้มีการ Lockdown เมืองสำคัญ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงแรงตั้งแต่ต้นปี 2022 จนถึงวันที่ 15 มี.ค. 2022 

ตลาดหุ้นจีนกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง หลังหลายปัจจัยกดดันตลาดเริ่มคลี่คลาย

ที่มา: Tradingview ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2022

อย่างไรก็ดี ในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ทางการจีนได้ออกมากล่าวถึงนโยบายที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นจีนมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและเป็นการรักษาเสถียรภาพให้กับตลาดหุ้นจีน โดยทางการจีนกล่าวว่าจะสนับสนุนบริษัทจีนที่ต้องการจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ พร้อมทั้งจะร่วมมือกับสหรัฐฯเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับประเด็นการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อีกทั้ง ทางการจีนจะผลักดันให้บริษัทเทคโนโลยีของจีนมีมาตรฐาน โปร่งใส และคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ ทางการจีนยังส่งสัญญาณว่าจะปรับมาตรการการควบคุมไวรัส COVID-19 โดยจะคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างโดดเด่น 

ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่น หลังทางการจีนออกมากล่าวนโยบาย สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน 

ตลาดหุ้นจีนกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง หลังหลายปัจจัยกดดันตลาดเริ่มคลี่คลาย

ที่มา : Tradingview ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 2022

2 ปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นจีนเริ่มคลี่คลายมากขึ้น

  • ความเสี่ยงที่บริษัทจีนจะถูกถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ในเดือนธ.ค. ปี 2021 ที่ผ่านมา ทางก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้มีการเปิดเผยว่า บริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ จำนวน 273 บริษัท มีความเสี่ยงที่จะถูกถอดถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ หากไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ การถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีน รวมไปถึงเปิดเผยรายงานการตรวจสอบบัญชีแก่ Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชีบริษัทมหาชนในสหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งในขณะนั้นเองทางการจีนไม่อนุญาตให้บริษัทจีนเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบบัญชีแก่ทางสหรัฐฯ โดยในช่วงต้นเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ก.ล.ต.สหรัฐฯ เปิดเผยรายชื่อบริษัทจีน 5 บริษัท ที่มีสิทธ์ถูกถอดออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงแรง ถึงแม้สหรัฐฯ จะยังไม่สามารถดำเนินการถอดถอนได้ในขณะนี้ก็ตาม เนื่องจากจะต้องไม่ปฏิบัติตามกฎ 3 ปีติดต่อกันก่อน 

อย่างไรก็ดี หลังจากที่ทางการจีนได้ออกมากล่าวว่าจะสนับสนุนบริษัทจีนที่จดทะเบียนในต่างประเทศมากขึ้น ล่าสุดทางการจีนก็ได้ให้บริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ อาทิ Alibaba, Baidu และ JD.com จัดเตรียมข้อมูลเอกสารการตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2021 ให้กับหน่วยงานของสหรัฐฯ ซึ่งการที่ทางการจีนได้อนุญาตให้บริษัทจีนเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานสหรัฐฯ นี้ ถือเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าทางการจีนได้ให้ความร่วมมือกับทางสหรัฐฯ มากขึ้นและเป็นผลดีต่อบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ

  • มาตรการ Zero COVID

ย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีก่อน จีนถือเป็นประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสได้ดีกว่าประเทศอื่นๆจากการมาตรการที่เข้มงวด ซึ่งทำให้จีนได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพียงเล็กน้อยและเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เศรษฐกิจได้ยังสามารถขยายตัวได้ในปี 2020 โดยในปัจจุบันจีนก็ยังคงดำเนินมาตรการควบคุม COVID-19 อย่างความเข้มงวด หรือนโยบาย Zero COVID โดยทางการจีนมองว่า การดำเนินนโยบาย Zero COVID นี้จะช่วยให้ประชาชนปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อที่คาดว่าจะมีมากถึง 50 ล้านราย และจะสามารถหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตที่คาดว่าจะสูงถึง 1 ล้านราย ขณะที่ประเทศอื่นๆได้เริ่มมีการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังจากที่มีการแจกจ่ายวัคซีนอย่างแพร่หลาย

ในเดือนมี.ค. 2022 ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อในจีนกลับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หลังจากที่ไวรัส COVID-19 มีการกลายพันธุ์และสามารถแพร่กระจายได้เร็วขึ้น ทางการจีนจึงได้มีการประกาศ Lockdown ในหลายพื้นที่ ซึ่งรวมถึงเมือง Shenzhen ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นเมือง Tech Hub ที่สำคัญ ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลง (ปัจจุบัน Shenzhen เริ่มมีการคลาย Lockdown โดยอนุญาตให้โรงงานและขนส่งสาธารณะเปิดทำการในบางพื้นที่)

หลังจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจากการ Lockdown ทางการจีนได้ออกมากล่าวว่าจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการควบคุม COVID-19 โดยจะให้กระทบกับเศรษฐกิจจีนน้อยที่สุดและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งได้แก่ ทำการลดพื้นที่เข้าตรวจ COVID-19 ให้จำกัดมากขึ้น จากเดิมที่ตรวจหาผู้ติดเชื้อทั้งเมือง, ผู้ติดเชื้อที่อาการเพียงเล็กน้อยให้ไม่จำเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล, ให้ใช้ Antigen Test ในการตรวจหาไวรัสเบื้องต้นเพื่อให้สามารถตรวจพบเชื้ออย่างรวดเร็ว, ลดระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลจาก 14 วันเป็น 7 วัน โดยการที่ทางการจีนออกมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งของจีนและประเทศอื่นๆ เนื่องจากการจีนเป็นประเทศสำคัญในการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งหากมีการ Lockdown เป็นระยะเวลานาน อาจจะทำให้หลายประเทศเกิดปัญหาเรื่อง Supply Chain 

เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ตลาดหุ้นจีน ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานั้น ปัจจัยหลักมาจากความกังวลในนโยบายที่เข้มงวดของภาครัฐ ที่ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นจีน อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่าความกังวลดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลงอย่างชัดเจน เห็นได้จากการดำเนินการที่ผ่อนคลายนโยบายในหลายด้านของรัฐบาลจีนตามที่ได้กล่าวมา ทำให้เรามองว่าตลาดหุ้นจีนเริ่มกลับมามีความน่าสนใจอีกครั้ง

ที่มา: Bloomberg, Reuters, Caixin Global  

ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่า น่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏ อยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds