ตรวจสอบราคาปุ๋ย ทางรอดและทางแก้ ยุคสงครามรัสเซียกับยูเครน

ตรวจสอบราคาปุ๋ย ทางรอดและทางแก้ ยุคสงครามรัสเซียกับยูเครน

ติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบราคาปุ๋ย ทางรอดและทางแก้ ยุคสงครามรัสเซียกับยูเครน 

กระแสการปรับราคาปุ๋ย เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี รวมทั้งยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในร้านค้าทั้งของเอกชน รวมทั้งสหกรณ์การเกษตรต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อตรวจสอบปริมาณปุ๋ยที่มีอยู่ในการครอบครอง เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า และฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ในช่วงสถานการณ์ที่ปุ๋ยภายในประเทศกำลังเข้าสู่วิกฤติขาดแคลน เนื่องจากเกิดสงครามสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากประเทศรัสเซียต้นทางผลิตแม่ปุ๋ยสำคัญที่ประเทศไทยสั่งนำเข้า ทำให้ปริมาณปุ๋ยในประเทศขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเกษตรกร ซึ่งราคาปุ๋ยในปัจจุบันนี้มีราคาเพิ่มสูงขึ้น ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย จากการตรวจสอบพบราคาสูงขึ้นจริงๆ โดยร้านไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคา แต่สูงขึ้นเพราะกลไกราคา บริษัทผู้ผลิตปุ๋ยได้ชี้แจงว่ากลไกผันผวนตามสถานการณ์โลก และสงคราม ทำให้ราคาปุ๋ยเคมีสูงขึ้น ซึ่งร้านกำหนดราคาขายตามราคาอ้างอิงจากบริษัทใหญ่ ทำให้ราคาปุ๋ยแต่ละวันไม่นิ่ง

ตรวจสอบราคาปุ๋ย ทางรอดและทางแก้ ยุคสงครามรัสเซียกับยูเครน

ด้านร้านได้สั่งซื้อปุ๋ยไปยังบริษัทปุ๋ย แต่บริษัทส่งปุ๋ยล่าช้า ในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการแม่ปุ๋ย ส่วนเจ้าของสวนแปลงใหญ่ๆ จะใช้วิธีการซื้อปุ๋ยไว้ครั้งละมาก หรือติดต่อซื้อกับเซลขายปุ๋ยโดยตรง เพราะกลัวว่าราคาจะเพิ่มอีก ตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ราคาปุ๋ยน่าเป็นห่วง หากสถานการณ์โลกยังเป็นอยู่เช่นนี้ และราคาของที่เพิ่มขึ้น มาจากสาเหตุราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้ในการขนส่งด้วย

งดปลูกข้าวนาปรัง เหตุปุ๋ยแพงไม่คุ้มกับการลงทุน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ จันทร์ไพศรี ชาวนาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงนี้ชาวนาในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ บางรายได้งดปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากทางชลประทานขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง ประกอบกับราคาปุ๋ยปรับเพิ่มขึ้นสูงมากกว่า 2 เท่าตัว ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่เกรงว่าหากปลูกข้าวในช่วงนี้อาจจะไม่คุ้มกับการลงทุน

ปกติราคาปุ๋ยที่ชาวนานำมาใช้เพื่อการปลูกข้าวอยู่ที่ราคาประมาณ 510 บาท ปัจจุบันราคาเพิ่มขึ้นเป็น 1,440 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงมาก จากเดิมมีต้นทุนการปลูกต่อไร่ที่ 4,000 บาท สูงขึ้นเป็น 6,000 บาท ทันที ทั้งนี้ยังไม่รวมกับ ค่าจ้างรถเก็บเกี่ยวและรถขนข้าวเพื่อนำไปจำหน่าย ขณะที่ผลผลิตต่อไร่จะได้ประมาณเพียง 800 กิโลกรัม จำหน่ายเป็นข้าวเปลือกในราคากิโลกรัมละ 6 บาท เท่านั้นและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงจึงไม่คุ้มที่จะลงทุนในช่วงนี้

สำหรับเรื่องราคาปุ๋ยที่แพงขึ้น แม้ว่ารัฐบาลจะออกมาประกาศว่าจะเข้ามาช่วยเหลือ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ ตอนนี้ชาวนาบางส่วนต้องหยุดทำนาไปเพราะเกรงว่าจะไม่คุ้มกับการลงทุน การที่รัฐบาลจะเข้ามาช่วยประกันรายได้นั้น ชาวนาไม่ได้ต้องการ เนื่องจากในความเป็นจริงการประกันรายได้ เป็นในลักษณะให้พ่อค้าคนกลาง หรือโรงสีนำเงินมาซื้อข้าวชาวนาในราคาต่ำโดยมีรัฐบาลเข้ามาช่วยพยุงราคา หลังจากนั้นพ่อค้านำข้าวไปจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคารับซื้อเป็นจำนวนมาก อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยชาวนาโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานอื่น ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

ตรวจสอบราคาปุ๋ย ทางรอดและทางแก้ ยุคสงครามรัสเซียกับยูเครน

ส่งเสริมใช้วัสดุในสวนทำปุ๋ยหมัก แทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง

นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น เพื่อส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากทางปาล์มและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ในสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพง โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีพัฒนาที่ระนอง ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและวิธีการนำใช้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ให้มีปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น

โดยสอนให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนำวัสดุภายในสวนที่มี ไม่ว่าจะเป็นใบปาล์มที่ถูกตัดในระหว่างที่เก็บผลปาล์ม หรือทลายปาล์ม นำมาบดรวมกัน พร้อมใช้น้ำหมักชีวภาพที่สามารถทำได้เองเช่นกัน หรือหากไม่สะดวกก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปราคาถูกจากกลุ่มเกษตรกรหรือร้านค้าจำหน่าย ซึ่งทุกอย่างสามารถทำได้ภายในสวนปาล์มวัสดุทุกอย่างมีในสวนปาล์มของเกษตรทุกคน

เราก็สามารถลดค่าใช้จ่ายเงินจำนวนมากที่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีที่ทุกวันนี้มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายก็จะเป็นการเพิ่มรายได้กลับมาให้ยังเกษตรกรทั้งในรูปแบบเป็นกลุ่มหรือทำเฉพาะคนตามที่จะสะดวก ซึ่งเกษตรกรที่มาร่วมการฝึกเข้าใจขั้นตอนเป็นอย่างดีเพราะขั้นตอนทุกอย่างไม่ยาก เกษตรหลายคนก็ทำมาบ้างกันแล้ว