“พีพีพี” รพ.ปลวกแดง 2 ยกระดับดูแลประชาชน-แรงงานในอีอีซี

“พีพีพี” รพ.ปลวกแดง 2  ยกระดับดูแลประชาชน-แรงงานในอีอีซี

พื้นที่บริเวณ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นอีกพื้นที่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในพื้นที่อีอีซี ทำให้มีแรงงานและคนไปอยู่อาศัยในพื้นที่ได้มากขึ้น ปัจจุบันจะมีการพัฒนาโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ให้รองรับคนไข้ได้ 2 แสนคนต่อปี

การผลักดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะเพิ่มการดูแลคุณภาพชีวิตและการรักษาพยาบาล โดยมีโครงการนำร่องเพื่อยกระดับโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งจะรองรับผู้ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น โดยจะทำให้เอกชนที่ร่วมลงทุนมีคามมั่นใจว่าจะมีสถานพยาบาลรองรับดูแลพนักงาน

คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ “อีอีซี” เปิดเผยว่า อีอีซีกำลังเข้าสู่การพัฒนาระยะที่ 2 โดยมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลัก 4 โครงการที่อนุมัติร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 และโครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ซึ่งจะผลักดันโครงการ PPP มากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในอีอีซี

 

 เป็นโครงการในกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยใน อ.ปลวกแดง และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นโครงการแรกของกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชนในรูปแบบ PPP วงเงิน 1,400 ล้านบาท

รวมทั้งจะเปิดมาร์เก็ตซาวดิ้งและคัดเลือกเอกชนมาร่วมลงทุนกับภาครัฐในปี 2565 เพื่อพัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้น และมีเครื่องมือรักษาทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่

“พีพีพี” รพ.ปลวกแดง 2  ยกระดับดูแลประชาชน-แรงงานในอีอีซี

สำหรับ อ.ปลวกแดง เป็นพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่สำคัญในอีอีซีมีแนวโน้มว่าจะมีประชากรที่เข้ามาทำงานและอาศัยในอำเภอปลวกแดงมากขึ้น จากปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 50,000-70,000 คน ที่จะเพิ่มเป็น 3 แสนคน ในอนาคต

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าทำให้ต้องวางแผนเรื่องสาธารณสุขในพื้นที่ โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลปลวกแดงเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กขนาด 60 เตียง ทำให้ไม่พอในการรองรับผู้ป่วย ประชาชนต้องเดินทางไปรักษาพยาบาลพื้นที่อื่น เช่น จ.ชลบุรี จ.ระยอง

 ดังนั้นต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้เอกชนร่วมลงทุนยกระดับโรงพยาบาล ตาม พ.ร.บ.ให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ เพื่อขยายขนาดโรงพยาบาลปลวกแดงเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางที่รองรับผู้ป่วย 200 เตียง ซึ่งเพียงพอรับรักษาพยาบาลใน อ.ปลวกแดง และพื้นที่ใกล้เคียง ปีละ 2 แสนราย

“การขยายโรงพยาบาลใน อ.ปลวกแดง จะเป็นประโยชน์ในการรักษาประชาชนเร็วขึ้น ส่วนเอกชนที่ลงทุนจะได้หลักประกันว่ามีสถานพยาบาลที่มีคุณภาพดูแลแรงงาน โดยโรงพยาบาลได้ลูกค้ากลุ่มประกันสังคมมาเป็นฐานคนไข้ด้วย ถือว่าเกิดประโยชน์ในการพัฒนาและเป็นโครงการแซนด์บ็อกด้านสุขภาพในอีอีซี”

รายงานข่าวจาก สกพอ.ระบุว่า โครงการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กพอ.) ปลายปี 2564 โดยจะยกระดับจากโรงพยาบาลปลวกแดง จากโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ให้มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และมีมาตรฐานโรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคม 

โครงการดังกล่าวอยู่ในแผน EEC Project List โดย สกพอ.และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการในลักษณะ PPP และเป็นโครงการ Sandbox ยกระดับการบริการสาธารณสุข โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและจะได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนภายในปี 2565

 

สำหรับโครงการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ถือเป็นโครงการแรกที่เป็นโครงการที่ภาครัฐให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโรงพยาบาลของรัฐ โดยโครงการนี้ภาครัฐมีงประมาณที่จัดสรรไว้ 200 ล้านบาท 

ขณะที่การลงทุนที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้การลงทุนเพิ่มเติมในการยกระดับการรักษาพยาบาล ไม่ต้องใช้งบประมาณภาครัฐเพิ่มอีก แต่ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตนได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 คน ทั้งจากในพื้นที่อ.ปลวกแดง และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ สกพอ.และกระทรวงสาธารณุข ประเมินว่าจะช่วยทำให้สถานประกอบการในพื้นที่มีความมั่นใจว่าพนักงานได้รับบริการอย่างทันท่วงทีจากโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานในพื้นที่ ทั้งนี้ในระยะต่อไปพื้นที่ของ อ.ปลวกแดง และอำเภอใกล้เคียงจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญเรื่องมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการเข้ามาอาศัยของประชากรและแรงงานเป็นจำนวนมากตามทิศทางการลงทุนที่เติบโตขึ้น