สภาองค์กรของผู้บริโภค ร้อง “พลังงาน” แก้ปัญหาค่าไฟแพงให้ตรงจุด

สภาองค์กรของผู้บริโภค ร้อง “พลังงาน” แก้ปัญหาค่าไฟแพงให้ตรงจุด

สภาองค์กรของผู้บริโภค ร้อง "สุพัฒนพงษ์" แก้ปัญหาค่าไฟแพงให้ตรงจุด แนะสนับหนุนประชาชนพึ่งตนเองโดยติดโซลาร์ภาคประชาชนระบบเน็ตมิเตอริ่ง และขยายเวลารับซื้อ 10 ปีเป็น 25 ปี

นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการสภองค์กรของผู้บริโภค พร้อมเครือข่ายฯ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่กระทรวงพลังงาน โดยระบุว่า หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และมีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 ที่อัตรา 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟโดยรวมประมาณ 4 บาทต่อหน่วย อีกทั้ง ยังคาดว่าจะมีการทยอยปรับขึ้นค่า FT ต่อไปอีกในอนาคตนั้น

ทั้งนี้ ขณะที่ปัญหาค่าไฟฟ้าแพงมาจากหลายปัจจัยที่ไม่ใช่เพียงความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เท่านั้น แต่เป็นเพราะการบริหารงานผิดพลาดของรัฐบาล เนื่องจากวางแผนการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานเกินความจำเป็น และเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเกินสมควร พร้อมกันนี้รัฐยังไม่ตระหนักถึงปัญหาปริมาณไฟฟ้าสำรองที่ล้นเกินอย่างจริงจังแทนที่รัฐจะหยุดหรือลดการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระต่อประชาชน แต่รัฐยังจะเดินหน้ารับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าในสปป.ลาวเข้ามาอีก

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาดังกล่าว สภาองค์กรของผู้บริโภค จึงมีข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยให้สนับสนุนประชาชนผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชนให้เพิ่มขึ้น เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยจากเดิมกำหนดราคารับซื้อไว้ที่ 2.20บาทต่อหน่วย ให้เปลี่ยนเป็นระบบเน็ตมิเตอริ่ง หรือระบบการคิดค่าไฟฟ้าแบบหักลบกลบหน่วย

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้การไฟฟ้าฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเป็นภาระในการเปลี่ยนหรือเพิ่มมิเตอร์ไฟฟ้า และให้ขยายระยะเวลาการับซื้อไฟฟ้าของโซลาร์ภาคประชาชน จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 10ปี เป็น 20-25ปี หรือตามอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมทั้ง ให้จัดหาแหล่งทุนกู้ยืมดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งบาทต่อปี เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างแท้จริง

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางมารับหนังสือ พร้อมกล่าวว่า กระทรวงพลังงาน รับทราบข้อเสนอและจะนำเสนอรัฐมนตรีรับทราบต่อไป