รัฐจัด “ที่ดินทำกิน” ให้ ปชช. ทั่วประเทศแล้วกว่า 5 ล้านไร่ 1,442 พื้นที่

รัฐจัด “ที่ดินทำกิน” ให้ ปชช. ทั่วประเทศแล้วกว่า 5 ล้านไร่ 1,442 พื้นที่

รัฐบาลจัด “ที่ดินทำกิน” ให้ชุมชนแล้ว 1,442 พื้นที่ใน 70 จังหวัด รวมเนื้อที่ 5,757,682 ไร่ ครอบคลุมประชาชน 69,368 ราย

เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความ รัฐจัด “ที่ดินทำกิน” ให้ ปชช. ทั่วประเทศแล้วกว่า 5 ล้านไร่ 1,442 พื้นที่ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ด้วยความสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ล่าสุดได้มีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้ว 1,442 พื้นที่ใน 70 จังหวัด รวมเนื้อที่ 5,757,682 ไร่ ครอบคลุมประชาชน 69,368 ราย

เป็นการบูรณาการของหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สถาบันบริหารจัดการที่ดินธนาคารที่ดิน ฯลฯ ในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบ ทั้งพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่นิคมสหกรณ์ ที่ราชพัสดุ เขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่สาธารณประโยชน์

และเมื่อประชาชนได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินแล้ว รัฐบาลจะเข้าไปช่วยส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามความต้องการของแต่ละชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยดำเนินการแล้วใน 62 จังหวัด จำนวน 46,820 ราย