ธนารักษ์ประมูลทรัพย์ถูกยึดผ่านระบบออนไลน์ 24มี.ค.นี้

ธนารักษ์ประมูลทรัพย์ถูกยึดผ่านระบบออนไลน์ 24มี.ค.นี้

กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายที่ราชพัสดุที่ยึดมาจากคดีฟอกเงิน 44 รายการ ครั้งที่ 1 ในปี 65 ผ่านระบบออนไลน์ เริ่ม 24 มี.ค.นี้

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะเปิดประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยึดมาในคดีมูลฐานความผิดในการฟอกเงินตามกฎหมาย ปปง. ป.ป.ช. โดยจะเปิดประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Treasury e-Auction ซึ่งเป็นระบบประมูลทรัพย์ออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนค้นหาและประมูลทรัพย์ที่ต้องการผ่านออนไลน์แบบ Real Time สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีช่วงเวลาที่จะเปิดประมูลในรอบแรก

ผู้ประสงค์เข้าประมูลที่ได้สมัครสมาชิกในระบบประมูลขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์แล้ว ประสงค์ที่จะเสนอราคาซื้อที่ราชพัสดุรายการใดในการขายครั้งนี้ สามารถวางเงินประกันการประมูลแต่ละรายการที่จะเสนอราคาซื้อโดยชำระผ่านระบบ Payment ในช่องทางการชำระเงินบนแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยกำหนดการวางเงินประกันการประมูลตามราคาขายทรัพย์เริ่มต้นไม่เกิน 2 แสนบาท มีเงินประกันที่  1 หมื่นบาท  และทรัพย์ที่มีราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป วางเงินประกันที่ 5 แสนบาท

ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาขั้นต่ำได้เพิ่มขึ้นระหว่างการแข่งขัน เช่น ราคาทรัพย์เริ่มต้นที่ไม่เกิน 5 แสนบาท ถึง 7 ล้านบาทขึ้น เพิ่มราคาได้ครั้งละ 1 หมื่นบาท ถึง 1 แสนบาท เป็นต้น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลเข้าร่วมประมูลได้ที่ https://auction.treasury.go.thตั้งแต่วันที่ 24 – 29 มีนาคม 2565 และสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกและวางเงินประกันการประมูลในระบบประมูลได้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 มีนาคม 2565 (ก่อนเวลา 18.00 น.)