ด่วน! ศบค.ผ่อนเกณฑ์เข้าประเทศ ไม่ต้องตรวจโควิดแบบ RT-PCR ก่อนเข้าไทย

ด่วน! ศบค.ผ่อนเกณฑ์เข้าประเทศ ไม่ต้องตรวจโควิดแบบ RT-PCR ก่อนเข้าไทย

ศบค.เห็นชอบผ่อนปรนเกณฑ์การตรวจโควิด ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องเข้าไทย หวังอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว พร้อมขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออีก 2 เดือน

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ศบค.) เห็นชอบการปรับเกณฑ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เดิมกำหนดให้ตรวจเชื้อ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ตรวจที่ประเทศต้นทางก่อนการเดินทางด้วยวิธี RT-PCR และครั้งที่ 2 ตรวจในประเทศไทย ด้วยวิธี RT-PCR

สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้เหลือเฉพาะการตรวจที่ประเทศไทยเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว โดยตรวจครั้งที่ 1 ด้วยวิธี RT-PCR และตรวจครั้งที่ 2 ด้วยวิธี ATK ในวันที่ 5 ที่อยู่ในประเทศไทย

"การปรับแนวทางครั้งนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากขึ้น จะเริ่มต้นวันที่ 1 เม.ย.2565"

นอกจากนี้ ศบค.เห็นชอบให้ขยายการใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต่ออีก 2 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค.2565 เพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ควบคุมโควิด-19 ตามที่กฎหมาย