สัมมนา Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว

เมื่อทั่วโลกมุ่งพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีมากมาย และเดินหน้าสู่ธุรกิจสีเขียว แต่ก็มีการพูดกันมาก ว่าธุรกิจสีเขียวไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว เป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อให้ธุรกิจ “รอด”

ปาฐกถาพิเศษ Kick Off ธุรกิจสีเขียว โดย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน