TNDT VENTURE LAB เฟ้นหาดีพเทคสตาร์ทอัพ หนุนกิจการด้านความปลอดภัยวิศวกรรม

TNDT VENTURE LAB เฟ้นหาดีพเทคสตาร์ทอัพ หนุนกิจการด้านความปลอดภัยวิศวกรรม

บมจ. ไทย เอ็น ดี ที เปิดตัว “TNDT Ventures Lab” สนับสนุนสตาร์ทอัพ ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีหวังต่อยอดและสร้างความแข็งแกร่งด้านการตรวจสอบความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืน ขยายธุรกิจและการตลาดสู่อุตสาหกรรมระดับประเทศ

นายธนรรจ์ ศตวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT กล่าวว่า บริษัทได้เปิดตัว “TNDT Ventures Lab” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ร่วมกับเทคสตาร์ทอัพเพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีราคาสูง

"TNDT เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่นำเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมและอุตสาหกรรมจากต่างประเทศมาประยุกต์ปรับให้ตรงกับความต้องการในประเทศ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าในอุตสาหกรรม Oil & Gas ชั้นนำของประเทศ"

ทั้งนี้ บริษัทต้องการต่อยอด นอกจากอุตสาหกรรม Oil & Gas สู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมมีอยู่ในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อวกาศ ยานยนต์ เดินเรือ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การแพทย์ อาหาร ฯลฯ จึงมีแนวคิดในการพัฒนา TNDT Ventures Lab เพื่อต่อยอดและเสริมความเข้มแข็งในด้านการตรวจสอบความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมและอุตสาหกรรมไปจนถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับทุกอุตสาหกรรมในประเทศ

สำหรับ TNDT Ventures Lab จะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง TNDT กับสตาร์ทอัพ ที่มีเทคโนโลยี เพื่อนำเทคโนโลยีออกสู่ตลาดและขยายผลในระดับประเทศและระดับสากล เป็นการพัฒนาขีดความสามารถภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ต่อยอด เติบโต”  

โดย TNDT มีเครือข่ายธุรกิจและกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ รวมทั้งมีทรัพยากรที่สามารถสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพ TNDT มองเห็นโอกาสในการร่วมมือกับกับสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีเชิงลึกในหลากหลายด้าน อาทิ AI, IoT, AR/VR, Drones & Robotics, Visual Analytics, และ Wearable technology

"สำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการสเกลอัพเทคโนโลยีและธุรกิจ เราพร้อมให้การสนับสนุน ร่วมมือ ในทุกรูปแบบรวมถึงการลงทุน เพื่อเติบโตไปด้วยกัน" นายธนรรจ์ กล่าว