เชียงใหม่ชง ศบค.เปิดเมือง 100% รับสงกรานต์

หลังจากเชียงใหม่เปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวไปแล้วรวม 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ระบุ หลังจากเชียงใหม่เปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวไปแล้วรวม 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี และจากการสอบถามทั้ง 20 อำเภอที่เหลือพบว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID-Free Setting เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว

หลังจากนี้จะจัดทำแผนเผชิญเหตุ และ ขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าจังหวัด จนถึงเดินทางออกจากพื้นที่ ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และจะเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.พิจารณาในวันที่  18 มีนาคมนี้ โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติให้เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกอำเภอก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือ นเมษายนนี้

ด้านประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พัลลภ แซ่จิว ระบุ เป็นเรื่องดีในการจะยกระดับพื้นที่อีก 20 อำเภอที่เหลือ เพื่อใช้มาตรการเดียวกับ 5 อำเภอในเขตพื้นที่บลูโซนที่ดำเนินการไปแล้ว เพราะก่อนหน้านี้มีข้อจำกัดเรื่องวัคซีน แต่ปัจจุบันเชียงใหม่มีความพร้อมทั้งเรื่องวัคซีนและมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด จึงต้องการรับสิทธิเสมอเหมือนกับ 5 อำเภอที่ได้นำร่องเรื่องการท่องเที่ยวไปก่อนหน้านี้

หากรัฐบาลประกาศลดสถานะการเปิดประเทศ พื้นที่นอกเขตบลูโซนจะได้รับผลกระทบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะไม่ได้รับการผ่อนคลายมาตรการบางเรื่อง เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร