นายกฯปลื้มFitch Rating คาดผลประกอบการบริษัทไทยฟื้นตัวจากโควิดในปี 65

นายกฯปลื้มFitch Rating คาดผลประกอบการบริษัทไทยฟื้นตัวจากโควิดในปี 65

"ประยุทธ์"ยินดี "Fitch Rating" คาดการณ์ ผลประกอบการของบริษัทไทยจะฟื้นตัวต่อเนื่องตลอดปี 2565 นี้ เดินหน้าเร่งขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลการรายงานผ่านงานสัมมนาแนวโน้มธุรกิจไทย ปี 2565 (2022 Thailand Corporate Credit Outlook) และยินดีผลการคาดการณ์ของบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) จำกัด ว่าผลประกอบการของบริษัทในประเทศไทยจะฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการเริ่มเปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป

แม้บางภาคธุรกิจจะยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่อันดับเครดิตของบริษัทไทยส่วนใหญ่ยังมีเสถียรภาพ  บริษัทในประเทศไทยที่ Fitch จัดอันดับเครดิตส่วนใหญ่ มีการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างรอบคอบ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายและการลงทุนในด้านต่างๆ มากขึ้น 

นายธนกร กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ โดยนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ดูแลกลุ่มเปราะบาง และมองไปข้างหน้าเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจเพื่อประเทศและประชาชนไทย  ผลการรายงานดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนต่อภาคธุรกิจไทย

รวมไปถึงวิสัยทัศน์การดำเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้ามาอย่างถูกทาง รัฐบาลเร่งดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อขับเคลื่อนและรองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่น การขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การส่งเสริมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ

ส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ และมองถึงการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นต้น ตลอดจนการมุ่งเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยต้องควบคู่ไปกับมาตรฐานทางสาธารณสุข ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก้ไขปัญหาทุกด้านอย่างมีศักยภาพ ครอบคลุม และครบถ้วน