M - เข้มแข็งไว้ (ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565)

M - เข้มแข็งไว้ (ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565)

โมเมนตัมการเปิดเมืองยังแข็งแกร่งใน 1Q22TD yoy 1Q22TD SSSg แตะระดับ +15% สำหรับ MK และ +25% สำหรับ Yayoi แม้จำนวนผู้ติดเชื้อ Omicron จะเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม LCM (ธุรกิจร้านอาหารทะเล) ยังมี SSSg บวกเพียงเล็กน้อยที่ +4% yoy เนื่องจากร้านส่วนใหญ่พึ่งพิงนักท่องเที่ยว (ปี 2019 ยอดขายส่วนใหญ่ถึง 30% มาจากนักท่องเที่ยวจีน)

ปรับราคาเพื่อลดผลกระทบจากต้นทุน ในแง่กำไรขั้นต้น MK ปรับราคาในเมนูเฉลี่ย 3% เพื่อชดเชยต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น 10% ทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะหนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวในระยะสั้น อย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ M ไม่สามารถล็อคราคาวัตถุดิบหมูได้ในปี 2022 และต้นเผชิญความผันผวนของราคาในส่วนนี้ (20% ต้นทุนวัตถุดิบ, 11% ของต้นทุนขาย).

ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 35-40% ในปี 2022 M คงมุมมองเชิงบวกต่อโมเมนตัมการฟื้นตัวใน 2022 อย่างไรก็ตามคาดปีที่จะกลับสู่ระดับปกติจะเป็นตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป บริษัทตั้งเป้ายอดขายเติบโต 35-40% โดยมี SSSg ที่ 30% สำหรับ MK และ Yayoi และ 50% สำหรับ LCM บริษัทคงเป้าหมายระยะยาวในการประหยัดต้นทุน (เช่น บริการด้วยหุ่นยนต์, จัดสรรการใช้ร้านอาหารให้ดีที่สุด เนื่องจากยอดขายเดลิเวอรี่และสั่งกลับบ้านเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ของยอดขาย)

 

Analysis

ภาพระยะยาวเชิงบวก เรามีมุมมองเชิงบวกจากการประชุม ส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นความกังวลระยะสั้นสำหรับ M การปรับราคาเมนูเป็นการปรับถาวร (โดยยังมีช่องให้ปรับเพิ่มอีก, ซึ่งอาจมาในรูปแบบการปรับราคาหรือการปรับปริมาณ) ส่วนต้นทุนวัตถุดิบอาจลดลงเมื่อความตึงในห่วงโซ่อุปทานเนื่องผ่อนคลายลง การฟื้นตัวของยอดขายและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับ M ในการฟื้นตัวตามการเปิดเมือง โดยมี LCM เป็นขั้นต่อไปของการเติบโตของ M หากนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวไทย