'ราคาทอง' วันนี้ (9 มี.ค.) ปรับขึ้น - ลง 14 รอบ ราคาทองรูปพรรณขาย 31,900 บาท

'ราคาทอง' วันนี้ (9 มี.ค.) ปรับขึ้น - ลง 14 รอบ ราคาทองรูปพรรณขาย 31,900 บาท

“ราคาทอง” วันนี้ (9 มี.ค.) ปรับขึ้น - ลง 14 รอบ ราคาทองคำแท่ง ขายออก 31,400 บาท ราคาทองรูปพรรณขายออก 31,900 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 9.มี.ค.65 เปลี่ยนแปลงล่าสุด ครั้งที่ 14 ณ เวลา 17.10 น. ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

 • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 31,300 ขายออกบาทละ 31,400
 • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 30,729.32 ขายออกบาทละ 31,900

'ราคาทอง' วันนี้ (9 มี.ค.) ปรับขึ้น - ลง 14 รอบ ราคาทองรูปพรรณขาย 31,900 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำวันนี้ (9 มี.ค.) ปรับราคาขึ้นรวม 300 บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ (8 มี.ค.) 

 

ประกาศครั้งที่ 1

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,320.56 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 32,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 2

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,381.20 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 32,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 3

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,426.68 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 32,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 32,000.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 4

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,381.20 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 32,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,950.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 5

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,320.56 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 32,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,900.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 6

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,275.08 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 31,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,850.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 7

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,229.60 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 31,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,800.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 8

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,184.12 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 31,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,750.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 9

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,123.48 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 31,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,700.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 10

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,078.00 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 31,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,650.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 11

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,032.52 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 31,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,600.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 12

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,926.40 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 31,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,500.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 13

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 32,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,835.44 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 31,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,400.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 14

 • ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 31,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 30,729.32 บาท
 • ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 31,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 31,300.00 บาท

'ราคาทอง' วันนี้ (9 มี.ค.) ปรับขึ้น - ลง 14 รอบ ราคาทองรูปพรรณขาย 31,900 บาท