CK หนึ่งเดียวที่ให้ BUY (วันที่ 9 มีนาคม 2565)

CK หนึ่งเดียวที่ให้ BUY (วันที่ 9 มีนาคม 2565)

CK มีโอกาสจะได้งานใหม่ในโครงการ mega-project มูลค่า 1.44 แสนล้านบาทที่จะเปิดประมูลในปี 2022 ในขณะเดียวกัน ราคาเหล็กที่สูงขึ้นยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

เรายังคงคำแนะนำซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 23.80 บาท เนื่องจาก (1) backlog มีคุณภาพดี (2) มีโอกาสได้งานโครงการใหม่เพิ่ม และ (3) รายได้จากเงินปันผล และ equity income เพิ่มขึ้น

 

มีโอกาสจะได้งานเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม CK มี backlog ในมือ  4.59 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2.57 หมื่นล้านบาทเมื่อสิ้นงวด 3Q ซึ่งยอด Backlog ที่แข็งแกร่งมาจากโครงการรถไฟทางคู่มูลค่า 2.28 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่รออยู่ข้างหน้าอีก อย่างเช่น รถไฟฟ้า  MRT สายสีม่วงมูลค่า 3.30 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ในวันที่ 11 มีนาคม และเราคาดว่ายังจะมีอีก 3 โครงการมูลค่ารวม 1.44 แสนล้านบาทที่พร้อมเปิดประมูลได้ในปีนี้ โดยโครงการที่สำคัญได้แก่รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) มูลค่า 1.27 แสนล้านบาท ซึ่ง รฟม. จะประกาศ TOR ในเดือนเมษายน และจะเริ่มขายซองประมูลในเดือนมิถุนายน

 

 

 

ราคาเหล็กที่ขยับเพิ่มขึ้นยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

ราคาเหล็กเส้นขยับขึ้นมาถึง 9% เป็น CNY5,085/ton  นับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนและราคาเหล็กน่าจะขยับขึ้นไปอีกเนื่องจากรัสเซีย (ผู้ส่งออกเหล็กที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามของโลก) อาจจะถูกห้ามส่งออก ทั้งนี้ การส่งออกจากรัสเซียคิดเป็นประมาณ 7% ของปริมาณการส่งออกเหล็กทั่วโลก ในขณะเดียวกัน  CK คาดว่าราคาเหล็กจะไม่ยืนอยู่ในระดับสูง และบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนด้วยการตุนสต็อกเหล็กสำหรับการใช้งานช่วงสั้นราว 6 เดือน นอกจากนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่กำลังจะเซ็นสัญญายังอยู่ในช่วงของการออกแบบในปีแรก ดังนั้น จึงใช้เหล็กไม่มากนัก ซึ่งตามแบบจำลองของเรา ถ้าหากบริษัทไม่ป้องกันความเสี่ยง ราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น 1.0% จะทำให้อัตรากำรขั้นต้นลดลง 0.18%

 

คงคำแนะนำ ซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 23.80 บาท

เนื่องจากเรามองว่าราคาเหล็กอาจจะขึ้นต่อไปอีก ดังนั้น เราจึงเลือก CK (แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 23.80 บาท) เป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากมีปัจจัยบวก 3 ด้าน ได้แก่ (1) backlog มีคุณภาพดีเมื่อเทียบกับ STEC (2) มีโอกาสได้งานโครงการใหม่เพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับงานใต้ดิน ซึ่ง CK มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ และ (3) มีรายได้จากเงินปันผล และ equity income เพิ่มขึ้น จากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ราคาเป้าหมายของเราประเมินโดยวิธี SoTP