ครม.ลดภาษีดีเซล - น้ำมันเตา ‘กด’ ต้นทุนผลิตไฟฟ้า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และน้ำมันเตาสำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าเหลือ 0% เป็นเวลา 6 เดือน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ระบุ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และน้ำมันเตาสำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าเหลือ 0% เป็นเวลา 6 เดือน จนถึงเดือนกันยายน นี้ จากปัจจุบันจัดเก็บภาษีดีเซล 3.44 บาทต่อลิตร และน้ำมันเตา 0.64 บาทต่อลิตร เพื่อให้โรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิง 2 ประเภทนี้ แทนก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 1-1.50 บาทต่อหน่วย

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์