เกษตรฯลุยพัฒนา ‘กัญชา’ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

กระทรวงฯจึงพัฒนาศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เพื่อเป็นสถานที่รองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ระบุ รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้พืชสกุลกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ชนิดหนึ่งของประเทศ กระทรวงฯจึงพัฒนาศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เพื่อเป็นสถานที่รองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้วัตถุดิบกัญชาที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ