"ธ.ก.ส." เตือนระวัง "มิจฉาชีพ" แอบอ้างเรียกเก็บเงินลูกค้า

"ธ.ก.ส." เตือนระวัง "มิจฉาชีพ" แอบอ้างเรียกเก็บเงินลูกค้า

"ธ.ก.ส." พบพฤติกรรมหลอกลวง เตือน! ลูกค้าระวัง "มิจฉาชีพ" แอบอ้างช่วยชำระหนี้ และขอข้อมูลเพื่อทำธุรกรรมในนามบริษัท ชี้อย่าด่วนติดต่อกลับ อย่าให้ข้อมูลหรือทำธุรกรรมใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.65 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยมี "มิจฉาชีพ" ที่แอบอ้างชื่อในนามบริษัท เอสพีแอล อัลฟ่า เทค จำกัด ได้จัดส่งเอกสารมายังธนาคาร พร้อมข้อมูลสินเชื่อของลูกค้า ธ.ก.ส.และมิใช่ลูกค้า ธ.ก.ส. โดยให้ธนาคารดำเนินการตัดเงินจากบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี บริษัท เอสพีแอล อัลฟ่า เทค จำกัด ซึ่งอ้างว่ามีเงินในบัญชีมากกว่า 97 ล้านยูโร เพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลซึ่งเป็นลูกค้าธนาคาร นั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

พฤติกรรมดังกล่าว ดูผิดปกติน่าสงสัย ธนาคารจึงได้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลของ บริษัท เอสพีแอล อัลฟ่า เทค จำกัด ในการยืนยันตัวตน ที่มาของช่องทางการเงิน ข้อมูลหนี้รายบุคคล ที่อยู่บริษัท ซึ่งพบว่า ไม่สามารถทำการติดต่อบริษัท หรือบุคคลดังกล่าวที่ระบุมาในเอกสาร

โดยเลขที่บัญชีดังกล่าวไม่มีอยู่ในธนาคารทหารไทย และไม่มีเงินโอนมาจากต่างประเทศ รวมถึงสถานที่ตั้งสำนักงานไม่มีความน่าเชื่อถือ จึงสันนิษฐานได้ว่า บริษัท และบุคคลดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมหลอกลวง แอบอ้าง โดยอ้างอิง ธ.ก.ส. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้า ธนาคารจึงขอแจ้งเตือนลูกค้าให้ทราบก่อนการให้ข้อมูลหรือการทำธุรกรรมผ่านบริษัท ในลักษณะดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด และการนำข้อมูลลูกค้าไปหาผลประโยชน์อื่น

ปัจจุบันมี "มิจฉาชีพ" หลอกลวงหลากหลายรูปแบบผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งโทรศัพท์ ไปรษณีย์ จนถึงสื่อสังคมออนไลน์ ธ.ก.ส. ขอให้ลูกค้าระมัดระวังในการติดต่อ ให้ข้อมูลหรือทำธุรกรรมการเงินต่างๆ หากพบเห็นการแอบอ้างหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน Call Center 02-555-0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงช่องทางออนไลน์ www.baac.or.th หรือ Facebook: ธกส BAAC Thailand

ทั้งนี้ ธนาคารจะรับฟังข้อสังเกตเพื่อนำไปตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์

"ธ.ก.ส." เตือนระวัง "มิจฉาชีพ" แอบอ้างเรียกเก็บเงินลูกค้า