สุพรรณฯ เร่งวางท่อผันน้ำ ‘สกัด’ แล้งซ้ำซาก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เร่งหาแนวทางแก้ไข้ปัญหาภัยแล้ง ให้ชาวบ้าน อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เร่งหาแนวทางแก้ไข้ปัญหาภัยแล้ง ให้ชาวบ้าน อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ซึ่งจะมีการขุดวางท่อ ริมถนนสาย 333 ด่านช้าง - สระกระโจม จุดบ้านหนองสานแตร ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ เพื่อต้องการผันน้ำจากเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง ผ่านคลองผ่าโลก มาให้ชาวบ้าน ต.ทะเลบก ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ และ อ.หนองหญ้าไซ บางส่วน ได้มีน้ำอุปโภคบริโภค ปลูกพืชน้ำน้อย และเลี้ยงสัตว์ ช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา ชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปีนี้เขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง มีปริมาณน้ำมากพอที่จะปล่อยมาให้ชาวบ้านใช้ช่วงหน้าแล้ง จึงเร่งหาแนวทางผันน้ำจากเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง มาให้ชาวบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมทางหลวง กรมทางหลางชนบท ชลประทาน และอบต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์

ซึ่งได้สั่งการให้นายศุภเมธ อ่ำดอนกลอย นายช่างโยธาชำนาญงาน ผอ. ส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี นายศรัณจ์รัฐ พวงพัฒน์ ผอ.แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1 และนายสุประวัติ ชยาทิกุล วิศวกร ชลประทานชำนานการ เจ้าหน้าที่ ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี นายก อบต.ทะเลบก และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเครื่องจักรมาเร่งขุดวางท่อส่งน้ำจุดบ้านหนองสานแตร ต.ทะเลบก อ ดอนเจดีย์ ตามโครงการผันน้ำช่วยเหลือชาวบ้าน ต.ทะเลบก ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ และ อ.หนองหญ้าไซ บางส่วน ในช่วงหน้าแล้ง ได้มากกว่า1หมื่นครัวเรือน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าที่เร่งขุดลอกคลองผ่าโลก จาก อ.ด่านช้าง ผ่าน อ.หนองหญ้าไซ และ อ.ดอนเจดีย์ ระยะทางยาว 22 กม และให้ว่างท่อลอดถนนจุดบ้านหนองสานแตร ต ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ เพื่อจะผันน้ำจากเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง ส่งไปให้ชาวบ้านกว่า 1 หมื่นครัวเรือนได้มีน้ำใช้ช่วงหน้าแล้ง ตามโครงการผันน้ำช่วยเหลือชาวบ้านในเขตพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

สำหรับคลองนี้ชาวบ้านเรียกกัน คลองผ่าโลก เป็นคลองที่จะรับน้ำจากเขื่อนกระเสียว ผ่านคลองกระเสียว เข้าคลองผ่าโลก มีความยาวกว่า22กิโลเมตร คลองผ่าโลกไม่มีน้ำส่งมาให้ชาวบ้านใช้หน้าแล้งมานานกว่า10ปี เนื่องจากที่ผ่านมาน้ำในเขื่อนกระเสียว อ ด่านช้าง มีปริมาณน้อย จึงไม่มีน้ำปล่อยมาให้ชาวบ้านใช้หน้าแล้งได้ แต่มาปลายปี2564 น้ำในเขื่อนกระเสียว มีปริมาณน้ำเต็มอ่าง 300 ล้านคิว หน้าแล้งปีนี้เขื่อนกระเสียว สามารถปล่อยน้ำมาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์ จำนวน 8 ล้านคิว ในช่วงหน้าแล้งวันละ1แสนคิว เป็นระยะเวลา4เดือน ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่มากกว่า 4หมื่นไร่

สำหรับคลองผ่าโลก ที่รับน้ำจากเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง ส่งน้ำมาถึงแค่บ้านหนองสานแตร ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ เนื่องจากมีถนนขวางกันอยู่ จึงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และ ปภ.จังหวัด ร่วมกับ อบต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ ช่วยกันเร่งขุดว่างท่อลอดใต้ถนนยาว 150 เมตร เพื่อส่งน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ ช่วงหน้าแล้งได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ปลูกพืชใช้น้ำน้อย และเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าแล้งนี้ จะสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้านได้มีน้ำใช้นับหมื่นครัวเรือน