ครม.เคาะเปิด 'Travel Bubble' ไทย – อินเดีย เล็งเริ่มเที่ยวบินแรกเดือนนี้

ครม.เคาะเปิด 'Travel Bubble' ไทย – อินเดีย เล็งเริ่มเที่ยวบินแรกเดือนนี้

ครม.เคาะเปิด 'Travel Bubble' ไทย – อินเดีย เล็งเริ่มเที่ยวบินแรกเดือนมี.ค.นี้ หวังฟื้นการท่องเที่ยวสองประเทศ หลังจากที่เจอกับสถานการณ์โควิด-19

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (1 มี.ค.65) มีมติเห็นชอบการจัดทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย – อินเดีย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เบื้องต้นจะเริ่มทำการบินในเดือนมี.ค.นี้ ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินจะต้องเป็นการเดินทางระหว่างไทยและอินเดียเท่านั้น 

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเทศอินเดียได้ระงับเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.2563 เป็นต้นมา ทำให้เที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอินเดียได้  

ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ได้มีการทาบทามฝ่ายไทยต่อการทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย – อินเดีย และขณะนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานจนได้ข้อสรุปของการจัดทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย – อินเดีย แล้ว 

โดยมีสาระสำคัญคือ การรับขนผู้โดยสารบนเที่ยวบินระหว่างไทยและอินเดีย สามารถรับขนผู้มีสัญชาติไทย อินเดีย เนปาล ภูฏาน และผู้มีสัญชาติต่างประเทศอื่นๆ ที่ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทย และอินเดีย โดยก่อนที่สายการบินจะออกบัตรโดยสาร/Boarding Pass ให้กับผู้โดยสาร สายการบินต้องมั่นใจว่าผู้โดยสารทุกคนมีคุณสมบัติสามารถเข้าประเทศได้  

อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่อไป ประเมินว่า สายการบินของไทย จะสามารถทำการบินรับขนผู้โดยสารในรูปแบบพาณิชย์ได้ ซึ่งเป็นการช่วยให้สายการบินของไทยสามารถสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ขณะเดียวกันสายการบินของไทย ยังสามารถรับขนนักท่องเที่ยวจากอินเดียมายังประเทศไทย จากเดิมที่มีเพียงสายการบินของอินเดียทำการบิน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยวให้กับประเทศหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์