สภาวิศวกรแนะตรวจเพิ่ม 3 ส่วน ‘เมเจอร์สุขุมวิท’

คณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย สภาวิศวกร ระบุ จากการประเมินความเสียหายกรณีเพลิงไหม้ภายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท พบว่า โครงสร้างอาคารเสียหายไม่มากนัก

ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอัคคีภัย สภาวิศวกร บุษกร แสนสุข ระบุ จากการประเมินความเสียหายกรณีเพลิงไหม้ภายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท พบว่า โครงสร้างอาคารเสียหายไม่มากนัก แต่ควรตรวจสอบใน 3 ส่วนหลักๆ คือ กำลังคอนกรีต พื้น และกำลังการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้น