กรมเจ้าท่าศึกษากฎหมาย เล็งถอนใบอนุญาตท่าเรือ "สตาร์ปิโตรเลียม"

กรมเจ้าท่าศึกษากฎหมาย เล็งถอนใบอนุญาตท่าเรือ "สตาร์ปิโตรเลียม"

กรมเจ้าท่ารับอยู่ระหว่างศึกษาข้อกฎหมาย เล็งเสนอกระทรวงคมนาคม ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรืออันตราย “สตาร์ ปิโตรเลียม” หลังเหตุน้ำมันรั่วจังหวัดระยอง

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังเกิดการรั่วไหลของน้ำมันเมื่อวันที่ 25 ม.ค.65 และ 10 ก.พ.65ที่ผ่านมา ซึ่งมีน้ำมันรั่วไหลใน ครั้งที่ 2 ประมาณ 5 พันลิตร และขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง โดยมีการวางเรือเพื่อควบคุมติดตามในระยะ 1 พันเมตร

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันจากการตรวจสอบพบว่าใต้ทุ่นมีจุดรั่วไหล 2 จุด โดยบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว เหลือจุดที่ 2 ห่างกับจุดแรกประมาณ 1 เมตร ความกว้างประมาณ 70 เซนติเมตร และขณะนี้ยังมีน้ำมันค้างท่ออยู่ประมาณ 1.2 หมื่นลิตร

กรมเจ้าท่าศึกษากฎหมาย เล็งถอนใบอนุญาตท่าเรือ \"สตาร์ปิโตรเลียม\"

“ตอนนี้เราได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรม สภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ทุกหน่วยก็ยินดีให้คำแนะนำและพิจารณากำหนดถอดบทเรียน มีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทั้งไทย และเทศเข้ามาช่วยดูมั่นใจ 99% ว่าจะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีก”

ทั้งนี้ แผนงานที่บริษัทจะเข้าไปดำเนินการ แบ่งเป็นแผนเข้าไปสูบน้ำมันใช้เวลา 3-4 วัน การคืนพื้นผิวและทำแผลท่อใช้เวลา 2 วัน และใช้เวลาปิดรอยรั่วท่ออีก 4 วัน ตามแผนบริษัทจึงเสนอมา 11 วัน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนสูบน้ำมันออกท่อ และต้องใช้ความระมัดระวัง โดยขณะนี้บริษัทได้เริ่มเข้าไปดำเนินการแล้ว

กรมเจ้าท่าศึกษากฎหมาย เล็งถอนใบอนุญาตท่าเรือ \"สตาร์ปิโตรเลียม\"

สำหรับการยกเลิกใบอนุญาต ปัจจุบันมีคำสั่งห้ามใช้อยู่แล้ว ไม่มีเรือเข้ามาใช้ทุ่นตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่มีส่วนเกี่ยวเนื่องการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเรียบ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนด อยู่ระหว่างพิจารณาของกองกฎหมายกรมเจ้าท่า ก่อนจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณา

โดยใบอนุญาตส่วนนี้เป็นการอนุญาตท่าเรืออันตราย มีใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี ซึ่งกำลังพิจารณายกเลิกว่าทำได้หรือไม่เพราะมีเงื่อนไข ต้องพิจารณาการกระทำความผิดทางกฎหมาย แต่การยกเลิกต้องดูเงื่อนไขทางกฎหมายอย่างละเอียด เพราะเป็นคำสั่งทางปกครอง ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์