สศช.แถลงจีดีพีปี 64 ขยายตัวได้ 1.6% คาดปี 65 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.5 - 4.5%

สศช.แถลงจีดีพีปี 64 ขยายตัวได้ 1.6%  คาดปี 65 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.5 - 4.5%

สศช.แถลงจีดีพีไตรมาส 4/2564 ขยายตัว 1.9% ทั้งปี 64 จีดีพีขยายตัว 1.6% ดีกว่าคาดการณ์เดิมที่คาดไว้เดิมที่ 1.2% "ดนุชา" ระบุเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวได้ดี รอการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว คาดปี 65 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.5 - 4.5%

วันนี้ (21 ก.พ.) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 4/2564 และแนวโน้มปี 2565 ทั้งปี 

โดย จีดีพีไตรมาสที่ 4 /2564 ขยายตัว 1.9% โดยได้อานิสงค์จากการท่องเที่ยว การขนส่งการค้า และการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้การบริโภคเอกชนเพิ่มขึ้น และการส่งออกที่ดีขึ้น 

ส่งผลให้ในปี 2564 จีดีพีทั้งปีขยายตัวได้ 1.6% ซึ่งดีกว่าการคาดการณ์ว่าทั้งปีจะขยายตัวได้ 1.2% 

"เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวได้ดี แลัวแต่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวได้อีกมาก แต่การท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ หากการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ในระดับที่ดีเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวเพิ่มขึ้น" นายดนุชา กล่าว 

สำหรับ เศรษฐกิจในปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.5 - 4.5%  จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในด้านต่างๆเมื่อการระบาดของโควิดลดลง 

อย่างไรก็ตามต้องไม่มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเรื่องไวรัสกลายพันธุ์ที่ทำให้การเจ็บป่วยมีความรุนแรง ทำให้ไทยสามารถใช้มาตรการ Test and Go ต่อไปได้ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในปี 2565 ได้มากขึ้น คาดว่าการท่องเที่ยวจะค่อยๆฟื้นตัว นักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้ประมาณ 5.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีการเข้า 4.3 แสนคน  

ส่วนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะขยายตัวได้ 4.5% ค่าเงินบาท 32.2 - 33.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

สศช.แถลงจีดีพีปี 64 ขยายตัวได้ 1.6%  คาดปี 65 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.5 - 4.5% โดยสรุปแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565 เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 5  ปัจจัย ดังนี้

  1. การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงและความคืบหน้าของการกระจายวัคซีน
  2. การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ
  3. การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้า
  4. การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
  5. ฐานการขยายตัวที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง เปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 โดยคาดว่า GDP จะขยายตัวได้ที่ 1.2% (มีช่วงคาดการณ์ที่ 0.9-1.4%) ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณการครั้งก่อน ณ เดือนตุลาคม ที่ 1% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมาฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้ จากปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การส่งออกสินค้าและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศที่ปรับดีขึ้นและการเร่งกระจายวัคซีนที่มีความครอบคลุมมากขึ้น 

 

โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวที่ 0.2% ส่วนการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวที่ 3.7% ขณะที่มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 19% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปัญหาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Disruption) ที่ทยอยคลี่คลายลง

 

สำหรับ เศรษฐกิจไทยในปี 2565 กระทรวงการคลัง คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ในช่วง 4% ต่อปี (มีช่วงคาดการณ์ที่ 3.5-4.5%) โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายในประเทศที่ขยายตัวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ่มมีผลกระทบในวงจำกัด โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนในปีนี้จะขยายตัวที่ 4.5% ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวจะกลับมาขยายตัวได้หลังจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านระบบ Test & Go อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 7 ล้านคน ด้านการส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวที่ 3.6% ตามอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้ยังมองว่าการดำเนินนโยบายของภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ เนื่องจากภาครัฐจะมีการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจวงเงิน 3.07 แสนล้านบาท รวมทั้งเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนล้านบาท ในส่วนที่เหลือก็คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน