สขค.เตรียมจัดประชุมกลุ่มAPEC CPLG รับมือการแข่งขันการค้าหลังโควิด-19

สขค.เตรียมจัดประชุมกลุ่มAPEC CPLG  รับมือการแข่งขันการค้าหลังโควิด-19

สขค. เตรียมจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแข่งขันทางการแข่งขันทางการค้าเอเปค 18 ก.พ.นี้ เพื่อหารือแนวทางการรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด - 19 รวมถึงความท้าทายจากการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่กระทบต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายกฤษฎา เปี่ยมพงษ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)เปิดเผย สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเอเปค หรือ APEC CPLG : Asia-Pacific Economic Cooperation, Competition Policy and Law Group ในวันที่ 18 ก.พ. 2565 นี้ที่ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  โดยการประชุมนี้เน้นการให้ความสำคัญกับสถานการณ์การระบาดโควิด -19  ที่เป็นอุปสรรคหลักต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยกลุ่ม APEC CPLG มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการพูดคุยระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของสมาชิก ในการตอบสนองต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด - 19 รวมถึงความท้าทายจากการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจดิจิตอล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งได้สร้างความ  ท้าทายให้กับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พร้อมกำหนดกรอบการเสริมสร้างศักยภาพให้หน่วยงานกำกับการแข่งขันทางการค้าทั้งภูมิภาคให้สามารถจัดการกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ในตลาดที่นับวันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ 3 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ 1.การพัฒนาศักยภาพการกำกับการแข่งขันทางการค้าในตลาดดิจิทัล 2. การกำหนดแนวทางการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 3.การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวระหว่างและหลังสถานการณ์โควิด - 19 โดยเฉพาะการสร้างตลาดที่เท่าเทียมเพื่อผู้ประกอบธุรกิจ MSMEs

นอกจากนี้ สำนักงาน กขค. ยังจะมีการจัดการประชุมเชิงนโยบายภายใต้หัวข้อ “กฎหมายแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้เกิดการหารือระหว่างหน่วยงานกำกับการแข่งขันทางการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศเอเปคเพื่อหาแนวทางที่เป็นสากลในการกำหนดแนวนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ให้สอดรับกับนวัตกรรมสีขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นภายในปี 2565 อีกด้วย

 “การจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแข่งขันทางการแข่งขันทางการค้าเอเปคมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เสรี เป็นธรรม เปิดกว้าง และยั่งยืน ซึ่งกลุ่ม CPLG และสำนักงาน กขค. มุ่งมั่นที่จะมีบทบาทในการสนับสนุนพันธกิจนี้ รวมถึงผลักดันนโยบาย “กฎหมายแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้เป็นผลงานที่สำคัญของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ ภายใต้กรอบแนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” นายกฤษฎา กล่าว