รัฐอัด 7 พันล้าน/เดือน ’ตรึง’ ดีเซล 30 บาท

ปลัดกระทรวงพลังงาน กุลิศ สมบัติศิริ ระบุ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปลัดกระทรวงพลังงาน กุลิศ สมบัติศิริ ระบุ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ใช้มาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน 

ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์ด้านราคาพลังงานจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทย ขอเน้นย้ำว่าประเทศไทยเป็นประเทศนำเข้าน้ำมัน ไม่ได้มีแหล่งน้ำมันมากมายตามมีปรากฏหรือมีการส่งต่อในสื่อโซเชียล ซึ่งการที่ประเทศไทยเป็นประเทศนำเข้าน้ำมัน ทำให้การขึ้นลงของราคาจะเป็นไปตามราคาตลาดโลกจริงๆ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานมีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพื่อเตรียมมาตรการต่างๆ มารองรับและบรรเทาผลกระทบ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้อาศัยกลไกเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการชดเชยราคาน้ำมันดีเซล เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนทุกภาคส่วนเนื่องจากน้ำมันดีเซลเป็นองค์ประกอบหนึ่งในต้นทุนสินค้าและบริการ ที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เงินในการตรึงราคาดีเซลไว้ที่ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร จากราคาจริงที่ 34 บาท/ลิตร ใช้เงินจากกองทุน 7 พันล้านบาทต่อเดือน ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้บริหารจัดการสภาพคล่องอย่างเต็มที่ โดยเตรียมพร้อมกระบวนการการกู้เงินรวม 3 หมื่นล้าน เพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุน คาดว่าจะได้เงินประมาณเดือนเมษายน นี้

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์