เปิด 5 อินไซต์ผู้บริโภค แบรนด์รู้ไว้ ก่อนวางกลยุทธ์การตลาด

เปิด 5 อินไซต์ผู้บริโภค  แบรนด์รู้ไว้ ก่อนวางกลยุทธ์การตลาด

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วสำหรับประชากรไทยและทั่วโลกที่ต้องอยู่กับ “การวิกฤติโรคระบาดครั้งใหญ่” อย่างโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน นีลเส็น สำรวจพบอินไซต์ 5 สิ่งสำคัญที่แบรนด์ต้องรู้ในการทำการตลาด

สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค แน่นอนว่ากลายเป็นแรงผลักดันให้แบรนด์ต่างๆ ปรับตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างรวดเร็วให้สามารถอยู่รอดกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเร็ว..แรง

Nielsen CMV ทำการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคทุกไตรมาส ล่าสุดผ่านกลุ่มตัวอย่างกว่า 9,000 คน อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยครอบคลุมทั้งการบริโภคผลิตภัณฑ์ ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ การบริโภคสื่อ และพฤติกรรมการรับรู้แบรนด์ ฯลฯ จากสินค้า 100 หมวดหมู่ พบ 5 ข้อมูลสำคัญที่แบรนด์ควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจผู้บริโภค ดังนี้

Consumer Profile - ใครคือผู้บริโภค?

ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและกระจัดกระจาย ดังนั้น ความเข้าใจผู้บริโภคจึงเป็นหัวใจสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วที่สุด ขณะที่ตัวเลขข้อมูลประชากรจะช่วยให้ค้นพบกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงและยังช่วยจำกัดวงให้แคบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อไม่ให้แบรนด์ “หลงทาง” ว่ากำลังจะสื่อสารกับใครและช่วยให้คุณตรวจสอบพฤติกรรมเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าหรือคอนเท้นต์ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มที่เราต้องการ

Consumer Habits - พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างไร?

วิถีชีวิตใหม่(New Normal) หลังโรคโควิดระบาดยาวนาน กลาวเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดพฤติกรรมรูปแบบใหม่ ๆ เช่น เดิมที่ลูกค้าเคยซื้อและบริการทุกวัน เปลี่ยนมาเป็นซื้ออาทิตย์ละครั้งเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ได้เป็นแค่อุปสรรคหรือความท้าทาย แต่อีกมิติกลายเป็น “โอกาส” สำหรับหลายๆ ธุรกิจอีกด้วย ซึ่งข้อมูลเชิงลึกทางด้านการบริโภคและอุปโภคจะช่วยทำให้เห็นว่าลูกค้าของแบรนด์เราเป็นอย่างไรและเห็นถึงแนวโน้มของการจับจ่ายใช้สอยในอนาคต

Consumer Lifestyle - รู้ทันว่าผู้บริโภคชอบอะไร?

นักการตลาด เจ้าของแบรนด์สินค้าและบริการจะรู้เท่าทันไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค รู้ว่าชอบอะไร สนใจสิ่งไหน ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก คอนเทนท์ที่ดู การเข้าสังคม การพักผ่อนหย่อนใจและพฤติกรรมการเสพสื่อ เป็นสิ่งที่ห้ามละเลย เพราะล้วนเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมโยงแบรนด์ถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ ขณะเดียวกันไม่เพียงยังเป็นการปูทางรักษาฐานลูกค้าเก่ายังเพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าใหม่ด้วย

Consumer Mindset - คิดตามผู้บริโภค

ด้วยยุคที่สื่อสังคมออนไลน์(Social media) มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภค การรู้ทันและคิดตามผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่แบรนด์จะต้องให้ความสำคัญ ไม่ใช่เพียงแค่การรับรู้ว่าผู้บริโภคคิดอย่างไรกับแบรนด์ แต่รวมถึงประเด็นทางสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งช่วยให้นักการตลาดนำประเด็นเหล่านี้ไปต่อยอดหรือหลีกเลี่ยงการทำแคมเปญที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย

Consumer Perception - มุมมองผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์

เป้าหมายสูงสุดของแบรนด์ในการสร้าง Brand Awareness คือการทำให้ผู้บริโภครับรู้แบรนด์สินค้าและบริการ “เป็นที่รู้จักในวงกว้าง”หรือ Mass และครองใจผู้บริโภคเป็นลำดับแรกหรือ Top-of-mind

ข้อมูลเรื่องการรับรู้แบรนด์จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมในอุตสาหกรรม แบรนด์ไหนคือคู่แข่งหลัก หรือรอง โดย Nielsen CMV ได้ทำการสำรวจการรับรู้แบรนด์ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ พบว่ามีการถามถึงแบรนด์ที่ผู้บริโภคใช้ แบรนด์ที่นึกถึง และแบรนด์ที่แนะนำ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่พบคือมีหลายแบรนด์ที่ผู้บริโภคใช้ แต่เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคไม่แนะนำต่อ ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าในตลาดนั้นยังมีตัวเลือกให้ผู้บริโภคเลือกไม่มาก ซึ่งเป็นโอกาสให้กับแบรนด์ใหม่ที่จะกระโดดลงไปแข่งขันมากขึ้น