"วริศ โพธิ์อบ" ซื้อหุ้น BM อีก 0.54% พร้อมใช้สิทธิวอร์แรนท์ 5.21%

"วริศ โพธิ์อบ" ซื้อหุ้น BM อีก 0.54% พร้อมใช้สิทธิวอร์แรนท์ 5.21%

"วริศ โพธิ์อบ" ควักเงินกว่า 36.84 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น BM เพิ่มอีก 0.54% รวมถือ 5.48% พร้อมใช้สิทธิวอร์แรนท์เพิ่มอีก 5.21% รวมใช้สิทธิ 11.20%

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต.ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM โดย นายวริศ โพธิ์อบ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2565

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.5403% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.4876% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.5403% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.4876% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เป็นการทำธุรกรรมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ไอร่า จำกัด (มหาชน) และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำนวนหุ้นที่ได้มาอยู่ที่ 2,550,000 หุ้น คิดเป็น 0.5403% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่ราคาเฉลี่ย 5.30 บาทต่อหุ้น มูลค่า 13.51 ล้านบาท

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.ยังได้รับรายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์แปลงสภาพ (วอร์แรนท์) ของ BM ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 26 ม.ค.2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.2117% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 11.2086% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.2117% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 11.2086% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เป็นการทำธุรกรรมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บล.ไอร่า จำนวนวอร์แรนท์ที่ได้มาอยู่ที่ 5,981,700 หุ้น คิดเป็น 5.2117% ของจำนวนวอร์แรนท์ทั้งหมด ที่ราคาเฉลี่ย 3.90 บาทต่อหุ้น มูลค่า 23.32 ล้านบาท

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์