เริ่มแล้ว ลดค่าธรรมเนียมการโอน จดจำนอง บ้าน คอนโดฯ เหลือ 0.01%

เริ่มแล้ว ลดค่าธรรมเนียมการโอน จดจำนอง บ้าน คอนโดฯ เหลือ 0.01%

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศหลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมการโอน จดจำนอง บ้าน คอนโด เหลือ 0.01% ของราคาประเมิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.ถึง 31 ธ.ค.นี้​

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัย หรือ อาคารพาณิชย์ หรือ ห้องชุด โดยราคาซื้อขายและราคาประเมินไม่เกิน 3 ล้านบาท

โดยหลักเกณฑ์การลดหย่อนกำหนดให้เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนซื้อขายทั้งมือหนึ่งและมือสองจาก 2% เหลือ 0.01% โดยมีเงื่อนไขว่า ราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะต้องจดจำนองในคราวเดียวกันกับการโอนซื้อขาย โดยจะได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจำนองจาก 1% หรือ 0.01% โดยมีเงื่อนไขว่า วงเงินจำนองต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท

สำหรับระยะเวลาการลดหย่อนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.ถึง 31 ธ.ค.2565