Daily Gold Futures (วันที่ 28 มกราคม 2565)

Daily Gold Futures (วันที่ 28 มกราคม 2565)

Spot Gold แนวรับ 1790/1780 แนวต้าน 1810/1825 GOH22 แนวรับ 1793/1783 แนวต้าน 1813/1828 GF10G22/GFG22 แนวรับ 28,330/28,150 แนวต้าน 28,630/28,880

Gold Online (GOH22)

วานนี้ GOH22 แกว่งตัวลงแรงกว่าคาด โดยเด้งฟื้นขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่ 1821 สลับแกว่งตัวลงแรงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1796.5 และ มาปิดที่ 1798.2

แนวโน้ม Gold online: อาจแกว่งตัวลง โดยอาจแกว่งตัวลงไปทดสอบแนวรับ 1793/1783 สลับเด้งฟื้นขึ้นไปแนวต้าน 1813/1828

กลยุทธ์: แนะนำเปิด Long สัญญา GOH22 ที่แนวรับ 1793 และปิดสถานะที่แนวต้าน 1813/1828 (Stop loss ที่ 1783)

สำหรับคนที่ได้เปิด Long สัญญา GOH22 ที่แนวรับ 1803 เมื่อวานนี้ แนะนำปิดสถานะที่แนวต้าน 1813/1828 (Stop loss ที่ 1783)

Gold Futures (GF10G22)

วานนี้ GF10G22 แกว่งตัวลง โดยเด้งฟื้นขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่ 28,690 สลับชะลอลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 28,400 และมาปิ ดที่ 28,410(ราคาทองโลกอยู่ที่ 1798 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐที่ 33.26 บาท/ดอลลาร์และBasis สัญญา GF10G22 ที่ 30 บาท เท่ากับ 28,454 บาท)

แนวโน้ม Gold Futures: ประเมิน GF10G22 อาจแกว่งตัวลง โดยอาจชะลอลงมาทดสอบแนวรับ 28,320/28,150 สลับเด้งฟื้นขึ้นไป แนวต้าน 28,630/28,880

กลยุทธ์: แนะนำเปิด Long สัญญา GF10G22 ที่แนวรับ 28,320 และ ปิดสถานะที่แนวต้าน 28,630/28,880 (Stop loss ที่ 28,150)

สำหรับคนที่ได้เปิด Long สัญญา GF10G22 ที่แนวรับ 28,400 เมื่อวานนี้ แนะนำปิ สถานะที่ 28,630/28,880 (Stop loss ที่ 28,150)

สำหรับคนที่ได้เปิด Long สัญญา GF10G22 ที่แนวรับ 28,750 ก่อนหน้านี้ อาจจะได้ปิดสถานะที่ 28,520