ส่อง “คนละครึ่ง” 4 เฟส ใช้เงินกู้ฯ 2.1 แสนล้าน เงินหมุนเวียนกว่า 4 แสนล้านบาท 

ส่อง “คนละครึ่ง” 4 เฟส ใช้เงินกู้ฯ 2.1 แสนล้าน เงินหมุนเวียนกว่า 4 แสนล้านบาท 

ส่องคนละครึ่ง 4 เฟส ใช้เงินกู้รวมกว่า 2.1 แสนล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 4 แสนล้านบาท คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มใช้ 1 ก.พ.รัฐหวังปั้นจีดีพีได้เพิ่ม 0.18%

โครงการคนละครึ่ง โครงการที่ประชาชนให้ความนิยม ปัจจุบันเป็นเสมือนยาสามัญประจำบ้านของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อ เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และในสถานการณ์ที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ข้าวของแพงในปัจจุบัน

รัฐบาลได้มีการเลื่อนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 ขึ้นมาเร็วขึ้นจากกำหนดเดิมที่จะให้ลงทะเบียนวันที่ 14 ก.พ.และเริ่มใช้ในวันที่ 21 ก.พ.มาเป็นการกดยืนยันสิทธิ์และเริ่มใช้ในวันที่ 1 ก.พ.โดยมีผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ใช้จ่ายมีทั้งสิ้น 29 ล้านคน มีวงเงินการใช้จ่ายที่ภาครัฐให้ใช้จ่ายคนละ 1,200 บาทในระยะเวลา 3 เดือน 

กระทรวงการคลังได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบผลประโยชน์ที่ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดจากโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 ที่ ครม.อนุมัติวงเงิน 38,400 ล้านบาท จะสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 6.96 หมื่นล้านบาท ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวได้ประมาณ 0.189% เมื่อเทีียบกับการที่ไม่มีโครงการ 

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการคนละครึ่งไปแล้ว 4 เฟส ในเฟสที่ 1 มีการอนุมัติโครงการในวันที่ 29 ก.ย.2563 และในโครงการระยะที่ 4 ครม.เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2565 ได้อนุมัติโครงการ โดยรวมแล้วโครงการทั้ง 4 ระยะ มีการอนุมัติกรอบวงเงินโดยใช้เงินกู้ ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน รวมวงเงิน 213,300 ล้านบาท เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้แล้วกว่า 3.95 แสนล้านบาท 

 

โดยโครงการคนละครึ่งในเฟสต่างๆที่ ครม.อนุมัติมีรายละเอียดและผลต่อเศรษฐกิจที่ต่างกันดังนี้ 

- โครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1

ครม.อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 29 ก.ย.2563 และอนุมัติรอบที่ 2 วันที่ 8 ธ.ค. 2563 จำนวนไม่เกิน 15 ล้านคน และเพิ่มเติมให้กับโครงการคนละครึ่งเฟส 1 ระยะที่ 2 รวมวงเงินในโครงการได้รับคนละ 3,500 บาท โดยกรอบวงเงินที่รัฐบาลใช้ในระยะที่ 1 และ 2 วงเงินรวม 52,500 ล้านบาท 

วงเงินการใช้จ่ายของผู้ได้รับสิทธิ์ 102,065 ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายของรัฐ 49,814 ล้านบาท ประชาชนจ่าย 52,251 ล้านบาท มีประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 14.78 ล้านคน มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1.59 ร้านค้า 

 

- โครงการคนละครึ่งเฟส 2

ครม.อนุมัติโครงการวันที่ 1 มิ.ย. 2564 และวันที่21 ก.ย.2564 โดยกลุ่มเป้าหมาย 28 ล้านคน วงเงินที่รัฐบาลสนับสนุนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน สำหรับการใช้จ่าย 2 รอบในวันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.64 และ รอบที่ 2 เดือน ต.ค.-ธ.ค.2564 

 

ในโครงการเฟสที่ 2 วงเงินที่ใช้จาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ กว่า 8.4 หมื่นล้านบาท 

 

- โครงการในระยะที่ 3 (เฟสที่3) 

วันที่ 19 ต.ค.2564 ครม.เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินคนละครึ่งเป็นคนละ 1,500 บาท ให้กับผู้รับสิทธิ์ 28 ล้านคน สำหรับใช้จ่ายในเดือน พ.ย. -ธ.ค.2564 วงเงิน ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ฯที่ใช้ 4.2 หมื่นล้านบาท 

โดยผลที่เกิดต่อเศรษฐกิจในช่วงคนละครึ่งเฟสที่ 2 - 3 พบว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 2.23 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายจากภาครัฐ 1.09 แสนล้านบาท และการใช้จ่ายจากประชาชนประมาณ 1.13 แสนล้านบาท มีประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 26.34 ล้านคน วงเงิน 1.47 ร้านค้า 

 

- โครงการ คนละครึ่ง เฟส 4  

มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  รวมทั้งมีการขยับช่วงเวลา เริ่มต้นของโครงการ ฯ ด้วย ให้เร็วขึ้นโดยใช้วงเงินทั้งสิ้น 3.84 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะมีจำนวนคนเข้าร่วมโครงการ 29 ล้านคน 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์บรรเทาค่าครองชีพในภาวะปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่าและเหมาสมด้วย