ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ชดเชยผู้ปลูกข้าวเพิ่ม 154 ล้าน

ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ชดเชยผู้ปลูกข้าวเพิ่ม 154 ล้าน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ธ.ก.ส. ได้โอนเงินประกันงวดที่ 1-14 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 15 จำนวน 154.63 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 15,631 ครัวเรือน