คลังเผยยอดจัดเก็บไตรมาสแรกปี65เกินเป้าเกือบ3หมื่นล้าน

คลังเผยยอดจัดเก็บไตรมาสแรกปี65เกินเป้าเกือบ3หมื่นล้าน

คลังเผยยอดจัดเก็บรายได้ไตรมาสแรกเกินเป้าเกือบ​ 3 หมื่นล้านบาท หรือ 5.6% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 5.6% ขณะที่​ รัฐบาลกู้เงินชดเชยขาดดุล 3 แสน ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธ.ค.64 มีจำนวนกว่า​ ​3.3​ แสนล้านบาท​

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 531,147 ล้านบาท ในขณะที่​ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,059,145 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 305,020 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 337,182 ล้านบาท

ขณะที่​ ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 557,173 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 29,651 ล้านบาท หรือ 5.6%  และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 5.6% 

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่า ประมาณการ 49 ,695 ล้านบาท หรือ 13.7% และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 6,362 ล้านบาท 15.1% จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการนำส่งรายได้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่สูงกว่า ประมาณการเป็นสำคัญ 

ขณะที่​ การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ต่ำกว่าประมาณการ 9,447 ล้านบาท ลดลง 6.6% และส่วนราชการอื่น ต่ำกว่าประมาณการ 5,384 ล้านบาท หรือ 16.5% เนื่องจากประมาณการได้รวมผลของการปรับโครงสร้างภาษีไว้ ซึ่งจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการออกไปรวมถึงได้มีการปรับลดอัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมของส่วนราชการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19