SCC โชว์กำไรปี64 พุ่ง 4.7หมื่นล้าน บอร์ดไฟเขียวปันผล 10บาทต่อหุ้น

SCC โชว์กำไรปี64 พุ่ง 4.7หมื่นล้าน บอร์ดไฟเขียวปันผล 10บาทต่อหุ้น

ปูนซีเมนต์ไทย ประกาศกำไรปี64 กระฉูด 4.7หมื่นล้าน โต 38% จากธุรกิจเคมิคอลส์ บอร์ดอนุมัติปันผลจากผลงานครึ่งปีหลังอีก 10บาทต่อหุ้น

     บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) หรือ SCC รายงานผลดำเนินงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือSCC รายงานผลดำเนินงาน ปี 64 มีกำไรสุทธิ 47,173.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 34,143.87 ล้านบาท เป็นผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเคมิคอลส์

  โดยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 530,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ ส่วนใหญ่จากราคาและปริมาณขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และมีEBITDA เท่ากับ 91,867 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 23% จากปีก่อน

      ทั้งนี้บริษัท มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเท่ากับ 17,543 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,087 ล้านบาท จากปีก่อน โดยส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์เท่ากับ 11,577 ล้านบาท หรือคิดเป็น 66% ของทั้งหมด 

     และส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมจากธุรกิจอื่นเท่ากับ 5,966 ล้านบาท หรือคิดเป็น34% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้น 1,543 ล้านบาท จากปีก่อน มีเงินปันผลรับ 11,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% จากปีก่อน

   นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 64 ในอัตรา 10.0 บาทต่อหุ้นกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เม.ย.65 ส่งผลให้ทั้งปี 64 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้นในอัตรา 18.5 บาทต่อหุ้น

  สำหรับปี 65 คาดการณ์รายจ่ายลงทุนที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ 80,000 ล้านบาท จากปี 64 มีรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน เท่ากับ 91,691 ล้านบาท 

    ส่วนใหญ่ใช้สำหรับโครงการปิโตรเคมีครบวงจรของ LSP แผนการลงทุนในโครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งที่ 2 ในประเทศอินโดนีเซียของบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP)และการเข้าควบรวมกิจการของธุรกิจแพคเกจจิ้ง