EE ฤดูเก็บเกี่ยว "กัญชง" กำลังจะมาถึง (26 ม.ค. 65)

EE ฤดูเก็บเกี่ยว "กัญชง" กำลังจะมาถึง (26 ม.ค. 65)

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ เริ่มก้าวสู่อุตสาหกรรมกัญชง (ต้นนํ้า) ปี 2564 ที่ผ่านมา EE ตัดสินใจขายหุ้น SSUT ซึ่งทำธุรกิจโรงไฟฟ้าออกไป และได้รับเงินจากการขายรวม 1,246 ล้านบาท

หลังจากนั้นได้เข้าทำการซื้อหุ้น บริษัท แคนนาบิส เวย์ หรือ "CW" มูลค่า 650 ล้านบาท (EE เข้าถือหุ้น 80% ใน CW) โดย CW ประกอบธุรกิจค้าและผลิตกัญชง โดยแบ่งเป็นการปลูกในโรงเรือน และกลางแจ้ง ซึ่งได้ใบอนุญาติในการปลูกกัญชงแล้ว และเริ่มทำการลงเมล็ดเพาะปลูกเมื่อเดือน ม.ค. 2565คาดว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรกได้ใน เดือน เม.ย.65

 

คาดกำไรจากการดำเนินงานปี 2565 โต +212% YoY

เราประเมินมีความต้องการผลิตภัณฑ์จากกัญชงสูง เนื่องจากสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยเฉพาะสารสกัด CBD จากช่อดอกกัญชง รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยส่วนผลิตผลอื่นๆของกัญชง อาทิ ใบ ลำต้น ราก เป็นต้น สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการบริโภคได้ ซึ่งกระแสความนิยมบริโภคกัญชงที่คาดจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 1 - 3 ปีแรกจะเป็นปัจจัยหนุนราคาผลิตผลกัญชง เนื่องจากอุปทานยังมีจำกัด รวมทั้งภาครัฐฯยังมีการสนับสนุนด้วยการห้ามนำเข้าผลิตผลจากกัญชงไปอีก 4 ปี (ถึงปี 2568) ดังนั้นการเริ่มทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกัญชงจากต้นน้ำในช่วงปีแรกๆของการสนับสนุน จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลการดำเนินงานที่ดีของ EE ทั้งนี้ผลิตผลจากกัญชงจากแหล่งเพาะปลูกของ CW มีสัญญารับซื้อจาก
ผู้ประกอบการขั้นกลางน้ำแล้ว อาทิ ผู้สกัดสาร CBD และผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น เราคาด EE จะมีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมกำไรพิเศษ) ในปี 2565 เท่ากับ 209 ล้านบาท (+212% YoY) โดยสมมติฐานหลักในการทำประมาณการฯอยู่ในตารางที่ 2

คาดยังมีการลงทุนเพิ่มเติมอีกเป็น Upside ต่อประมาณการฯ

EE ยังมีเงินสดที่เหลือจากการขายหุ้น SSUT อีกราว 596 ล้านบาท และได้ทำการวางเงินมัดจำการเข้าซื้อธุรกิจผลิตกัญชงอีกแห่ง โดยได้วางเงินมัดจำ (สามารถเรียกคืนได้ หากท้ายสุดแล้วทาง EE ไม่ตัดสินใจลงทุน) ไปแล้ว 150 ล้านบาท และอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบสถานะกิจการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปการลงทุนได้ใน 1Q65 ทั้งนี้เราจัดทำประมาณการฯแบบ อนุรักษ์นิยมโดยยังไม่รวมการลงทุนธุรกิจผลิตกัญชงแห่งที่ 2 ในประมาณการฯ และกำหนดสมมติฐานให้ EE นำเงินสดที่เหลือ 596 ล้านบาทฝากธนาคารระยะยาว อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี โดยหากมีการสรุปการลงทุนได้ จะทำการปรับปรุงประมาณการฯอีกครั้ง

 

ปี 2567 ล้างขาดทุนสะสมหมด พร้อมจ่ายปันผลได้

จากประมาณการฯแบบ อนุรักษ์นิยมของเรา คาดว่าหากทาง EE รับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตกัญชงเพียงแห่งเดียว (CW) และมีกำไรจากการดำเนินงานเฉลี่ยปีละ +200 ล้านบาท EE จะสามารถล้างขาดทุนสะสมที่มีในงบการเงินได้ภายในปี 2567

 

แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าพื้นฐาน 3.0 บาท

เราประเมินราคาเหมาะสม EE โดยอิงเป้าหมาย Forward PE 40 เท่า ซึ่งเรากำหนดสมมติฐานเป้าหมาย Forward PE ที่พรีเมี่ยมเนื่องจาก i) Discount จาก Forward PE ของหุ้นที่ทำธุรกิจกัญชง - กัญชาในต่างประเทศที่มี Forward PE เฉลี่ย 49 เท่า (ดูตารางที่ 1) และโอกาสในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมอีกจากเงินสดในมือกว่า 600 ล้านบาท รวมทั้งเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้สินระยะยาว

 

 

 

Risk

ความเสี่ยงต่อประมาณการฯ: ธุรกิจปลูกกัญชง เป็นธุรกิจการเกษตรที่มีความผันผวน ทั้งผลผลิตที่เพาะปลูกได้ รวมทั้งราคาขายผลิตภัณฑ์ และต้นทุนวัตถุดิบ ที่ผันผวนตามอุปสงค์ - อุปทาน