ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7364 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0608 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7364 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0608 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (25 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.7364 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (24 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.7972 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0608 บาท/ยูโร)