“จุรินทร์ ถกวอร์รูม "แก้ของแพง" พร้อมสั่งใช้กฎหมายเคร่งครัด

“จุรินทร์ ถกวอร์รูม "แก้ของแพง"  พร้อมสั่งใช้กฎหมายเคร่งครัด

"จุรินทร์"นั่งหัวโต๊ะประชุมวอร์รูมดูแลสินค้า กำชับดูแลราคาสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมาย หากพบกระทำความผิดให้ดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด รับนำ้มันปาล์มขวดแพง แต่เร่งแก้ปัญหาให้ 3 ฝ่ายอยู่ได้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าแก้ไขปัญหาและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนและกระทำความผิด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือวอร์รูม  ว่า  หลังจากแต่งตั้งให้นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในระดับส่วนกลาง และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นประธานในส่วนภูมิภาคและระดับจังหวัด  โดยมีอำนาจหน้าที่คือ  1.ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการโดยใกล้ชิด 2.ให้ลงมือแก้ปัญหาทันทีที่พบปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องปริมาณและราคาสินค้า 3.เมื่อพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายโดยเคร่งครัด

โดยได้รับรายงานจากนายบุณยฤทธิ์ ว่า ได้ชุดเฉพาะกิจ โดยบูรณาการร่วมระหว่างกระทวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางจำนวน  55 ชุดเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย ถ้าพบการกระทำความผิด ไม่ปิดป้ายราคาสินค้าหรือขายเกินราคาป้ายที่ปิดไว้ รวมทั้งถ้าพบการกักตุนหรือการค้ากำไรเกินควรให้มีการดำเนินการโดยเคร่งครัด ส่วนในภูมิภาคนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินการ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับการดูแลราคาสินค้านั้น เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีความเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม ซึ่งวันที่ 25 ม.ค.2565 ตนได้ลงนามประกาศให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุมตามกระบวนการแล้ว  ซึ่งหากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็จะมีผลบังคับใช้ทันที โดยกำหนดให้ผู้ที่ครอบครอง ผู้ผลิตแปรรูปต่างๆ แจ้งต้นทุนและการครอบครองว่ามีสต๊อกจำนวนเท่าไรต่อกรมการค้าภายใน

ส่วนราคาไก่นั้นทางกรมการค้าภายในได้หารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรและโรงชำแหละ ห้างค้าปลีกค้าส่ง สรุปร่วมกันว่าจะตรึงราคาไก่หน้าฟาร์มไว้ที่ไม่เกินกิโลกรัมละ 40 บาท เท่าที่ตรวจสอบยังไม่ถึง 40 บาท อยู่ในช่วงราคาประมาณ 38-39 บาทต่อกิโลกรัม  โดยห้างห้างแม็คโครโลตัสและบิ๊กซี ช่วยตรึงราคาเนื้อไก่สำหรับการบริโภคอย่างน้อยทั้ง 4 รายการ  ประกอบด้วย1.ไก่สดทั้งตัว ตรึงราคาที่ 60-65 บาทต่อกิโลกรัม2.น่องติดสะโพกราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม 3.น่องแยกกับสะโพก 65-75 บาทต่อกิโลกรัม และ 4.เนื้อหน้าอก ตรึงราคาไว้ที่ 70-75 บาทต่อกิโลกรัมในทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นราคาชี้นำเป็นราคาทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทั่วประเทศต่อไป และถือเป็นราคาอ้างอิงที่กระทรวงพาณิชย์หรือภาครัฐได้ร่วมมือกับเอกชนในการจัดเนื้อไก่ราคาถูกสำหรับตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งประเทศต่อไป

สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นนั้นได้ประชุมร่วมกับผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตและการจำหน่ายทั้งหมดในหลายหมวดสินค้าและมีการตรึงราคาสินค้าในหมวดสำคัญในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนหลายหมวด ประกอบด้วย  1.ซอสปรุงรส 2.น้ำอัดลม  3.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่  5.ไข่ ถ้าผู้ใดฉวยโอกาสขึ้นราคาจะต้องถูกดำเนินคดีโดยโทษสูงสุด

สำหรับหมูตรึงราคาหน้าฟาร์มไว้ที่กิโลกรัมละ 100-110 บาท ซึ่งจะส่งผลให้หมูเนื้อแดงซึ่งเป็นหมูที่ใช้เป็นมาตรฐานกลางในการเทียบราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 200-210 บาทโดยประมาณ และจะมีการแก้ปัญหาทั้งระบบ โดยหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เมื่อปริมาณหมูในระบบขาดหายไป ซึ่งกำลังตรวจสอบอยู่ว่าปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์เป็นตัวหลักในการเร่งดำเนินการป้อนลูกหมูเข้าสู่ระบบ และรัฐบาลยังได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง จัดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขผ่อนปรนส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยเลี้ยงหมูเข้าสู่ระบบมากขึ้นโดยเร็วที่สุด และดำเนินการทำให้ราคาเนื้อหมูปลายทางสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น 

นายจุรินทร์ กล่าวว่าเรื่องน้ำมันปาล์ม ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภคสูงขึ้นจริงเพราะราคาผลปาล์มดิบของเกษตรกรราคาสูงขึ้นมากปัจจุบันนี้ขึ้นจากกิโลกรัมละ 2 บาทกว่า เป็นกิโลกรัมละ 10-11 บาท เกษตรกรพอใจมากและสามารถแก้ปัญหาในฝั่งเกษตรกรได้เป็นอย่างดียิ่งสำหรับรัฐบาลชุดนี้ รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ แต่เมื่อราคาผลปาล์มราคาสูงขึ้นมากจะทำให้ต้นทุนของโรงสกัดและโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มขวดจำหน่ายก็สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มขวดสูงตามขึ้นไปด้วย ตนมอบเป็นนโยบายว่าทำอย่างไรให้ 3 ฝ่าย สามารถอยู่ด้วยกันได้ ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อหาจุดสมดุล ได้มอบกรมการค้าภายในกับวอร์รูมช่วยกัน  ส่วนที่จะนำเข้านำ้มันปาล์มหรือไม่นั้นจะต้องใช้น้ำมันปาล์มในประเทศก่อน  และที่ต้องเดินหน้าต่อไปคือรถโมบายพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot  16 ที่จะหมดอายุวันที่ 31 ม.ค. จะดูให้เกิดความต่อเนื่อง 

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอื่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน  กล่าวว่า ปัจจุบันมีสต๊อกนำ้มันปาล์ม 170,000 ตัน น้ำมันปาล์มดิบอยู่ระหว่าง 55-56 บาท/กก.ส่วนราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด ทางกระทรวงฯได้ขอความร่วมมือร้านค้า ห้างค้าปลีก ตรึงราคาให้มากที่สุด โดยกรมฯจะเร่งหาแนวทางแก้ไขเพื่อประสานประโยชน์ทั้ง 3 ฝ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ซึ่งเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้