ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7972 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0646 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7972 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0646 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (24 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.7972 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (21 ม.ค. 65)อยู่ที่ระดับ 37.7326 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0646 บาท/ยูโร)