ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7326 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0176 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.7326 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0176 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (21 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.7326 บาท/ยูโร

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (20 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.7502 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0176 บาท/ยูโร)