จัดฮวงจุ้ยบ้านเสริมมงคล รับ “ตรุษจีนปีขาล”

จัดฮวงจุ้ยบ้านเสริมมงคล รับ “ตรุษจีนปีขาล”

ต้อนรับปีขาลหรือปีเสือในปี65 ว่าด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ธาตุดิน , ทิศใต้ ธาตุไฟ จัดบ้าน ปลูกต้นไม้อะไรถึงจะดีต่อชีวิต ขณะทิศร้าย ต้องปรับปรุงพื้นที่อย่างไร? ให้ชีวิตราบลื่นเพื่อเสริมมงคลรับตรุษจีนปีขาล

ก้าวย่างเข้าสู่ปีขาลได้เพียงไม่นาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็เริ่มกลับมารุนแรงอีกครั้ง สะท้อนจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างกระแสตื่นตัวให้กับผู้คนไม่น้อย ขณะที่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง การใช้ชีวิตท่ามกลางโรคภัยและมลพิษทางอากาศเช่นนี้

การเสริมมงคลให้การอยู่อาศัยภายในบ้านคงหนีไม่พ้นเรื่องการแก้ไขให้อากาศที่หายใจกันอยู่ทุกวันบริสุทธิ์เพียงพอ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งถือได้ว่าเป็นมงคลกับชีวิตยิ่งกว่าสิ่งใด

ว่าด้วยเรื่องทิศและการเสริมมงคลนั้น ปรมาจารย์ทางด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยหลายท่านเห็นตรงกันว่าในปี 2565 ซึ่งปีนักษัตรตรงกับปีขาล ทิศที่ดี ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ธาตุดิน ส่งเสริมด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเสริมพลังในทิศนี้ท่านแนะนำให้ปลูกต้นไม้สีเขียวให้ร่มเงาสร้างความร่มเย็นให้กับชีวิต

ทิศใต้ ธาตุไฟ ส่งเสริมด้านชื่อเสียงการยอมรับจากคนรอบข้าง แนะนำให้จัดเป็นที่นั่งทำงานใช้ความคิด ควรตกแต่งด้วยสีโทนร้อน เช่น สีแดง หรือติดตั้งโคมไฟให้แสงสว่างเพิ่มพลังหยาง เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวโดยตลอด การเลือกใช้สอยพื้นที่บ้านในสองทิศนี้ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมในด้านดังกล่าวจะช่วยให้งานราบรื่น ได้ผลดี 

ตามหลักการออกแบบอาคาร จากข้อมูลเอสซีจี โฮม ระบุว่า ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจัดเป็นทิศรับกระแสลมเย็นตามธรรมชาติในช่วงฤดูหนาวของไทย เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนอากาศภายในบ้านตามปกติ จึงควรเปิดประตูหน้าต่างรับลมทางทิศนี้ อาจปลูกต้นไม้ช่วยสร้างร่มเงาบังแสงแดดร้อนในช่วงสาย เพิ่มความชื้นให้กับอากาศที่แห้ง และดักจับฝุ่นละอองบางส่วน ซึ่งปัจจุบันการเปิดรับลมธรรมชาติโดยตรงอาจมีความเสี่ยงกับเชื้อโรค รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในวันที่แอปพลิเคชั่นแสดงค่าฝุ่นละอองในอากาศสูง

ดังนั้น หากต้องการเปิดรับลมธรรมชาติจึงควรปรับปรุงคุณภาพอากาศที่จะนำเข้ามาใช้ภายในบ้านให้เป็นอากาศบริสุทธิ์เสียก่อน ด้วยการดูดอากาศจากภายนอกนำมาผ่านระบบกรองฝุ่นของเครื่อง ERV (Energy Recovery Ventilation) และผ่านการดักจับเชื้อโรคของเครื่องสร้างประจุอิออนลบ (Ionizer Air Purifier) นอกจากนี้ เครื่อง ERV ยังสามารถระบายอากาศเสียออกจากบ้านได้อีกด้วย เมื่ออากาศภายในบ้านบริสุทธิ์ไร้ฝุ่น ไร้เชื้อโรค สมาชิกภายในบ้านย่อมมีสุขภาพที่ดี ถือเป็นมงคลชีวิต 


 

ทิศใต้ จัดเป็นทิศรับแสงแดดเกือบตลอดทั้งวัน การปรับปรุงพื้นที่บ้านส่วนนี้ให้สามารถนั่งทำงานได้ยาวนานขึ้น จึงจำเป็นต้องลดความร้อน และความสว่างจ้าจากแสงแดดช่วงสายจนถึงช่วงเย็น ด้วยการติดตั้งหลังคากันสาดที่มุงด้วยแผ่นโปร่งแสงยื่นยาวออกมาปกคลุมพื้นที่ภายนอกบ้าน ร่วมกับการติดตั้งไม้ระแนง หรือแผ่นไม้เทียมฉลุลวดลาย เพื่อลดปริมาณแสงแดดที่จะส่องผ่านประตูหน้าต่างเข้ามายังพื้นที่นั่งทำงาน ทำให้ยังคงได้ทั้งแสงสว่างธรรมชาติที่พอเหมาะกับการใช้งาน และลดความร้อนไปพร้อม ๆ กัน

นอกจากการเสริมมงคลในทิศที่กล่าวมาแล้วนั้น ปรมาจารย์ทางด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยหลายท่านลงความเห็นว่ายังมีทิศร้ายที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปใช้งาน วิธีลดพลังร้ายของทิศทางคือควรปรับปรุงพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้ส่งผลเสียน้อยลง 

สำหรับทิศร้าย ได้แก่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ธาตุดิน ส่งเสริมด้านการปกป้องคุ้มครอง การอุปถัมภ์ ครอบครัว การเสริมมงคล โดยทิศนี้ท่านแนะนำให้จัดพื้นที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และควรติดตั้งโคมไฟเปิดให้สว่างอยู่เสมอ

และอีกทิศที่ถือว่าเป็นทิศร้ายในปีนี้คือ ทิศเหนือ ธาตุน้ำ ส่งเสริมด้านการงานอาชีพ ธุรกิจ ในทิศนี้แนะนำไม่ให้ทำการทุบรื้อ ปรับปรุง ต่อเติมใด ๆ ที่จะเป็นการทำให้เกิดการกระทบกระเทือน ควรทิ้งให้สิ่งร้ายตั้งอยู่นิ่ง ๆ และควรจัดพื้นที่ให้สะอาด และสว่างอยู่เสมอเช่นกัน

หากพูดกันตามหลักการออกแบบอาคาร ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จัดเป็นทิศรับลมร้อนชื้นในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝนของไทย การเปิดประตูหน้าต่างรับลมทางทิศนี้ จำเป็นจะต้องเก็บกวาดพื้นที่บริเวณนั้นให้สะอาด และไม่มีสิ่งของตั้งกีดขวางทางลม เพื่อให้การหมุนเวียนอากาศคล่องตัว และได้รับอากาศดีเข้าบ้าน

ส่วน ทิศเหนือ จัดเป็นทิศที่ได้รับความร้อนจากแสงแดดน้อย มีแสงสว่างตามธรรมชาติตลอดทั้งวัน จึงเหมาะกับการใช้งานเป็นพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำของสี เช่น การเพ้นท์สีรูปวาด เป็นต้น

ดังนั้น พื้นที่บ้านทั้งสองทิศนี้ ยังคงสามารถเข้าไปใช้สอยได้ตามปกติ ซึ่งถือว่าสอดคล้องตามหลักของของฮวงจุ้ยตามที่ปรมาจารย์หลาย ๆ ท่านได้กล่าวมา 

การปรับบ้านเสริมมงคล ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ทิศทางเท่านั้น แต่ยังทำการพิจารณาในมุมมองของที่ตั้งรูปลักษณ์ ดวงชะตา และฤกษ์ยาม ควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน ดังที่ปรมาจารย์ทางด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยท่านหนึ่งได้กล่าวสรุปเป็นหลักการในการปรับบ้านเพื่อเสริมมงคลเอาไว้สั้น ๆ อย่างน่าสนใจว่า "หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย มุ่งหามงคล"