ก.ล.ต.ยันเคาะเกณฑ์ภาษีคริปโทฯ ม.ค. นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เป็นเจ้าภาพประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เป็นเจ้าภาพประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะมีการกำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ซื้อขายได้ภายในสิ้นเดือนม.ค.65 นี้

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์