พาณิชย์ เดินหน้าผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการไทยขึ้นแท่นแม่ทัพส่งออก

พาณิชย์  เดินหน้าผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการไทยขึ้นแท่นแม่ทัพส่งออก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คัดโครงการเด่น YELG ปี 4 ดันผู้ประกอบการไทยให้เป็นนักส่งออกอัจฉริยะ และสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าโครงการในปีที่ 4 เปิดรับผู้ประกอบการเข้าอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งวันนี้ – 24 ม.ค.65

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคให้ได้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ

โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ซึ่งถือเป็นอีกโครงการสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมามีตัวเลขผู้ประกอบการทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมอบรมถึง 2,300 ราย สร้างและพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ในระดับภูมิภาคกว่า 1,100 ราย ให้สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้สำเร็จ ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าการส่งออกในภาพรวมได้เป็นอย่างมาก

สำหรับปี 65 นี้ยังคงดำเนินโครงการเป็นปีที่ 4 อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการส่งออกสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ โดยจัดขึ้นในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงลึกความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค อาทิ การสร้างธุรกิจ THAILAND 5.0 ด้วย BCG Economy Modelเจาะลึกสินค้าไทยในตลาด CLMV พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศขั้นตอนการส่งออก และการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกชั้นนำ

สำหรับโครงการดังกล่าวแบ่งการอบรมเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการ เพื่อปรับมุมมองทางการค้าของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศระยะที่ 2เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะลึกพื้นฐานด้านการส่งออก เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายในต่างประเทศ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในระยะที่ 2 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active  และลุ้นเป็นตัวแทนภาค พร้อมรับโล่รางวัล และสัมภาษณ์บทความลงสื่อภาษาอังกฤษ รวมทั้ง ได้รับสิทธิ์จดเครื่องหมายการค้า Trademark ในประเทศจีน (ภาษาจีน-อังกฤษ)

โดยการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในรูปแบบ Online ในระยะที่ 1 วันที่  1ก.พ. 2565 และระยะที่ 2 วันที่ 2-4 ก.พ.2565  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 24 ม.ค. 2565 ที่ https://bit.ly/YELGปี4 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง www.nea.ditp.go.th หรือ Facebook.com/nea.ditp โทร 083-5328999 และ 099-4195456 อีเมลล์ [email protected]

“การสนับสนุนผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคให้ได้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ ไม่เพียงแต่จะทำให้มูลค่าการส่งออกในภาพรวมเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก รวมทั้งยังช่วยเปิดตลาดให้สินค้าอีกหลายประเภทได้มีโอกาสสร้างชื่อในเวทีสากลได้อีกด้วย”นายภูสิต กล่าว