อาหารสัตว์พุ่ง! เกษตรกรตัดใจขายทิ้ง ’เป็ด-ไก่’

ปัญหาราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากจะทำให้ราคาเนื้อสัตว์ต่างๆปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ยังคงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วยเช่นกัน

เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดและไก่ไข่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ทิฆัมพร ชัยคีรี บอกว่า ประกอบอาชีพนี้มานานแล้วเพื่อเป็นอาชีพเสริมของครอบครัว แต่ปัจจุบันได้นับผลกระทบจากราคาอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นมาก จึงต้องทยอยขายเป็ดและไก่ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้ เดิมเลี้ยงเป็ดไว้กว่า 2,500 ตัว และทยอยขายไปแล้วกว่า 2,400 ตัว ในราคาตัวละ 60 บาท ปัจจุบันเหลือเพียง 30 ตัว ซึ่งทั้ง 30 ตัวออกไข่ทุกวัน สามารถเก็บไข่ได้วันละ 1 แผงเท่านั้น

โดยปกติไข่เป็ดจะเป็นที่ต้องการของตลาดมาก โดยเฉพาะร้านขนมจีบ จะต้องซื้อไข่เป็ดไปทำไส้ขนม โดยราคาอาหารเป็ดเดิมกระสอบละ  430 บาท แต่ล่าสุดเพิ่มเป็นกระสอบละ 480 บาท ขณะที่ราคาไข่เป็ดปรับขึ้นมาแผงละ 10 บาท ราคาขายขณะนี้คือแผงละ 125 บาท แต่มีผลผลิตเหลือเพียงวันละ 1 แผงเท่านั้น

ส่วนไก่ไข่เดิมมีประมาณ 400 ตัว ปัจจุบันเหลือ 260 ตัว โดยทยอยขายทิ้งในราคาตัวละ 60 บาทเช่นกัน โดยราคาไข่ไก่ขณะนี้อยู่ที่แผงละ 110 บาท ซึ่งทั้งเป็ดและไก่นอกจากขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง ส่วนหนึ่งได้ขายให้กับชาวบ้าน ซึ่งสู้ราคาเนื้อหมูไม่ไหวและหันมาบริโภคเนื้อเป็ดเนื้อไก่แทน