กรมสรรพากรมั่นใจสรุปแนวปฏิบัติเก็บภาษีคริปโทฯในสิ้นเดือนนี้

กรมสรรพากรมั่นใจสรุปแนวปฏิบัติเก็บภาษีคริปโทฯในสิ้นเดือนนี้

กรมสรรพากรเร่งสรุปแนวปฏิบัติเก็บภาษีคริปโทเคอร์เรนซี โดยอยู่ระหว่างการออกแบบสอบถามไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกัน ยันจะสามารถสรุปเสนอระดับนโยบายได้ภายในเดือนม.ค.นี้

แหล่งข่าวจากกรมสรรพากรเปิดเผยว่า ภายในสิ้นเดือนนี้ กรมฯจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะต้องยื่นแบบชำระภาษี ซึ่งสำหรับการยื่นแบบเงินได้บุคคลธรรมดาแบบกระดาษจะต้องยื่นภายในวันที่ 31 มี.ค.2565และส่วนการยื่นแบบออนไลน์จะต้องยื่นภายในวันที่ 8 เม.ย.2565 นี้

ทั้งนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย โดยดำเนินการผ่านสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะครอบคลุมผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักเทรด นักขุด ผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต รวมถึงรับความเห็นจากนักวิชาการด้านภาษีอากร

“เรากำลังเผยแพร่แบบสอบถามไปยังทุกฝ่าย หลังจากที่ได้ทำงานร่วมกันกับคณะทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติการจัดเก็บภาษีดังกล่าวมีแนวปฏิบัติที่ชัดจน และมีความเห็นร่วมกัน”

ทั้งนี้ สำหรับประเด็นหลักที่ต้องมีการสำรวจความคิดเห็นหลัก คือ 1.วิธีการคำนวณต้นทุนของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 2.จะสามารถใช้วิธีหักกลบผลจากกำไรหรือขาดทุนก่อนเสียภาษีหรือไม่ ซึ่งแนวทางนี้เป็นข้อเสนอของฝั่งสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล และ 3.แนวทางการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ในอนาคต

“ตามหลักของกฎหมายแล้ว เราจะจัดเก็บภาษีจากผลกำไรจากการซื้อขายเท่านั้น ขณะที่ ฝั่งสมาคมเห็นว่า ควรมีการหักกลบ หากมีผลขาดทุนเกิดขึ้น ประเด็นนี้ ซึ่งเราก็ต้องมาสรุปแนวทางร่วมกัน ทั้งนี้ เกณฑ์ปฏิบัติใดหากไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เราก็พร้อมที่จะแก้ไขกฎหมาย”

ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเราก็ดำเนินการมาต่อเนื่อง และทุกปีก็มีการเสียภาษีดังกล่าว เพียงแต่ปีนี้ เราได้เพิ่มช่องที่มาของรายได้จากคริปโทเคอร์เรนซีไว้ด้วย ทำให้หลายฝ่ายเข้าใจว่า กรมฯ เพิ่งจะเริ่มเก็บภาษีจากธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์